Krutý hrabě z Wildenfelsu

AnonymU Wildenfelsu žil kdysi jeden krutý hrabě, který byl za svého života velmi nemilosrdný a lakotný. V době velkého hladomoru mu bylo obilí stále málo drahé, a proto ze svých zásob nic neprodával, neboť chtěl vyčkat, až ceny vyrostou ještě výše.

Tu mu ale do sýpek přišli červi a všechno to nahromaděné obilí zčervivělo. Ale ani nyní ho hrabě nedopřál nikomu, nýbrž nechal všechno vyvézt do jámy.

Za trest – jak si mnozí myslí – byl po své smrti zaklet do jedné libry prosa a v tomto zakletí musí zůstat tak dlouho, dokud ta hromada, ze které každý rok odpadne jedno zrnko, úplně nezmizí.[pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pověst "Der böse Graf von Wildenfels“ je ze sbírky pověstí ze spolkové země Dolní Sasko. Překlad Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková