Hastrman a sedlák

Bratři GrimmovéHastrman vypadá jako každý jiný člověk, jen když otevře hubu, můžete vidět zelené zuby. Taky nosívá zelený klobouk. Ukazuje se dívkám, které kolem rybníka jdou a házívá na ně barevné stužky.

Jednou žil hastrman v dobrém sousedském vztahu s jedním sedlákem, který bydlel nedaleko jezera; mnohokrát ho navštívil a nakonec mu nabídl, aby ho sedlák rovněž v jeho domě navštívil. Sedlák souhlasil a šel s ním. Tam vám bylo dole pod vodou všechno jako v nějakém paláci na zemi: komnaty, sály a komůrky plné rozličného bohatství a půvabných titěrností. Hastrman provedl hosta všemi kouty a ukázal mu všechno, až se konečně dostali do jedné malé komůrky, kde byla rozestavěna fůra nových hrníčků, všechny obráceny dnem vzhůru. Sedlák se zeptal, co že to má býti. „To jsou duše utopenců, které já uchovávám v hrníčkách a střežím je tak pečlivě, že ven nemohou.“ Sedlák mlčel a šel potom zpět na zemi. Ale ta věc dlouhý čas velmi trápila jeho duši, a tak dával pozor na hastrmana, až ten jednou někam za svými záležitostmi odešel. Když se to bylo stalo, tu sedlák spěchal známou cestou dolů, rovnou do hastrmanova paláce až šťastně dorazil do oné komůrky. A když tam byl, převrátil všechny hrníčky, jeden po druhém, a brzy stoupaly dušičky utopených lidí do výšky a pak ven z vody k nebesům, a tak byly vysvobozeny.[pozn1]
Poznámka 1 - Pověst "Der Wassermann und der Bauer" je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů. Překlad Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková