Lišák a kmotřička

Bratři GrimmovéVlčice přivedla na svět mládě a za kmotra pozvala lišáka. „Je s námi přece blízce spřízněný,“ řekla si: „filipa má dost a mnohému rozumí, může mého synka všeličemu učit a pomoci mu do světa.“ Lišák tím byl polichocen a řekl: „Drahá kmotřičko, děkuji vám za tu čest, kterou jste mi prokázala, já se k tomu budu stavět tak, aby vám to přinášelo jen samou radost.“ Při křtinách si nechal kmotr chutnat a byl celý veselý, potom pravil: „Milá kmotřičko, máme povinnost o to děťátko dobře pečovat, musíme tedy něco obstarat, abyste měla dobrou stravu a ono zesílilo. Vím o jednom ovčíně, ze kterého si můžeme lehce opatřit jeden pěkný kousek.“

Vlčici se taková písnička líbila, a tak šla s lišákem na statek. Vlk jí ukázal z dálky ovčín a řekl: „Vy se tam nepozorovaně připlížíte, já se mezitím poohlédnu na druhé straně, zda nenatrefím na psa.“ Ale nešel nikam, nýbrž si lehl na okraji lesa, pohodlně si natáhnul nohy a odpočíval. Vlčice vlezla do ovčína, kde ale hlídal pes a ztropil takový povyk, že přiběhli sedláci, kmotřičku dopadli a uštědřili jí notný výprask. Konečně jim utekla a přivlekla se k lesu, kde ležel lišák, tvářil se žalostně a naříkal: „Ach, milá kmotřičko, mě se tak špatně vedlo, sedláci mě přepadli a všechny údy mi polámali, pokud nechcete, abych tu zůstal ležet a na místě tu bídně zahynul, musíte mne domů odnést.“

Vlčice se sama sice sotva vlekla, ale o lišáka měla velkou starost, tak ho vzala na záda a docela zdravého a čiperného kmotra pomalu vlekla domů. Tam na ni křiknul: „Žijte blaze, milá kmotřičko, a pěkně si na té pečeni pochutnejte!“ Hlasitě se smál a utíkal pryč. [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka "Der Fuchs und die Frau Gevatterin" (KHM 74) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková