Pouť dvou Švábů do Compostelly

AnonymDva Švábové, otec a syn, se jedenkráte vydali k hrobu Svatého Jakuba v Compostelle ve Španělsku. Proti nepřízni počasí byli vybaveni tak, jako je to u bratrů Jakubových obvyklé. Po dlouhém putování konečně dorazili k chrámu Svatého Jakuba. Ve městě si u jednoho hostinského našli nocleh. Ve svém přesvědčení, že se v takto zbožném městě budou na každém kroků setkávat především se zbožnou prostotou, která jim byla z jejich domoviny vlastní, se měli řádně zklamat. Ten hostinský se k nim měl velmi přátelsky, takže k němu ihned pojali plnou důvěru a ve své bezelstnosti si počítali peníze na cestu v jeho přítomnosti. Avšak hostinského ty zlaté a stříbrné mince lákaly, a tak přemýšlel, jak by je mohl získat.

Pouť skončila a ti dva Švábové se vydali na cestu domů. Nebyli od Compostelly ještě daleko, když tu byli zadrženi ozbrojenými jezdci, mezi kterými byl také jejich domácí. Ti ostatní byli policisté, kteří poutníky obvinili, že svému domácímu odcizili zlatý pohár, a prohledávali jim zavazadla. A ten pohár skutečně našli v otcově ranci. Švábové byli odvedeni zpět do Compostelly a postaveni před soud. Otec byl odsouzen k smrti. Ale syn prosil, aby místo otce oběsili jeho, neboť bez otce upadne jejich rodina do bídy. Po dlouhém rozvažování soudce synovu nabídku přijal a rozsudek byl vykonán.

Smutně kráčel otec k domovu a jeho cesta vedla kolem šibenice. Ještě jednou pohlédnul na svého mladičkého syna. Podívejme! Tento ještě žil! Otec a syn se dali do hovoru a mluvili o naději, že jim Pán na přímluvu Svatého Jakuba přece ještě pomůže. Otec pospíchal k soudci. Když šel pak se soudcem kolem hostince, kde oba dříve přebývali, vstoupili, naslouchajíc vnitřnímu hlasu, do šenku. Hospodský tam seděl spokojeně u jídla, před sebou zlatý pohár naplněný vínem a na pekáči pečené holoubky. Když mu Šváb vyprávěl, že právě viděl, jak jeho syn ještě žije, tento se začal hlasitě smát a křiknul: „Ty hlupáku, tvůj syn žije zrovna tak, jako dokáží tito holoubkové létat!“ V tom okamžiku vzlétli pečení holoubkové z pekáče a vylétli otevřeným oknem ven.

Nyní byl i soudce o nevině obou Švábů přesvědčen. Nechal syna ihned sundat ze šibenice. A hostinský byl předveden k soudu, shledán vinným a odsouzen k témuž trestu. Otec a syn děkovali Pánu a Svatému Jakubovi za jejich pomoc a vydali se na cestu k domovu.

Doma nechali celou tuto událost vymalovat ve dvaceti obrazech na velkou dřevěnou desku. Tato je, i když už značně poškozená, do dnes k vidění v chrámu Panny Marie, nedaleko Peutingenu.{pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pověst „Die Wallfahrt zweier Schwaben nach Compostella“ je ze sbírky lidových pověsti ze Švábska, historického území v SNR, které je dnes z velké části součástí spolkové země Bádensko-Württembersko. Překlad Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková