Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu

AnonymV okolí Witzwortu[pozn1] v Severním Frísku[pozn2]se kdysi ucházel jeden mladý, avšak chudý sedlák o bohatou sousedovu dceru. Ta dívka měla toho hocha ráda, ale jejímu otci se zdál příliš chudý. Tak se hoch upsal ďáblu, aby mu během jediné noci postavil do kuropění dům se sty okny.

Když ale stavba o překot rostla do výšky, ustrašený jinoch běžel k ženám do sousedního domu. A dívčina matka, která s oběma milenci držela, si přece jen věděla rady. Pospíchala do kurníku a probudila kohouta, který se dal ihned do hlasitého kokrhání. Jen jedno jediné okno na stavbě chybělo, když zaznělo první kohoutí zakokrhání. Běsnící čert se musel vrátit do pekla s nepořízenou, neboť svoji sázku prohrál.

Ta stavba s devadesáti devíti okny stojí na tom místě dodnes, je to jeden krásný a velký dvůr a říkají mu „Rote Hauberg“ [pozn3]. To sté okno se pokoušeli od těch dob několikrát zasadit, ale vždy se opět roztříštilo. [pozn4]
Poznámka 1 - Městečko Witzwort leží na východě poloostrova Eiderstedt v Severním Frísku ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko. První písemná zmínka o něm byla zaznamenána v kronice z roku 1352 a do dnešních časů se pyšní kostelem sv. Panny Marie z 15. století, jehož součástí je zachovalá dřevěná zvonice z roku 1631. Od roku 2000 se Witzwort stal hojně navštěvovaným místem rekreace a odpočinku.
Poznámka 2 - Frísko je rozsáhlé historické území při jihovýchodním pobřeží Severního moře, kdysi obývané Frísy. Během staletí bylo rozděleno na Západní Frísko, které je dnes z velké části součástí Nizozemska, Východní a Severní Frísko jsou součástí Německa.
Poznámka 3 - Rote Hauburg (1647) stojí dodnes asi 3 km severně od Witzwortu a dnes je to bíle omítnutý dům s doškovou střechou, ve kterém je restaurace a muzeum. V tomto domě se narodila regionální básnířka, spisovatelka a učitelka Ingeborg Andresen (1878 – 1955).
Poznámka 4 - Lidová pověst „Das Haus mit neunundneunzig Fenstern bei Witzwort“ je z anonymního souboru pověstí z území spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko na severu Německa mezi Baltským a Severním mořem. Z němčiny pro vás přeložila a po svém převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková