Dědeček a vnuk

Bratři GrimmovéByl jednou jeden prastarý muž, jehož oči byly zakalené a kolena roztřesená. U stolu sotva udržel lžíci, a tak polévku pokaždé rozlil na ubrus, aby toho nebylo dost, ještě mu vytékala z úst. Jeho syn a snacha si ho za to protivili, a proto dědečka nakonec posadili do kouta za pec, kam mu dávali jídlo v hliněné misce. Jídla nedostal však nikdy do sytosti, a tak se pak odtamtud smutně díval ke stolu a oči měl při tom plné vláhy.

Jednoho dne jeho třesoucí se ruce už misku neudržely, ta spadla na zem a s třeskotem se rozbila. Mladá žena starce hubovala, ale ten mlčel a jen si povzdychnul. Mladí koupili za pár krejcarů dřevěnou misku a z té měl dědeček nadále jíst.

Když seděli opět u stolu, začal si vnuk, čiperný čtyřletý chlapec, přinášet z dřevníku polínka a rozkládat je na podlaze. „Copak to děláš, chlapče?“ zeptal se dědeček. „Vyrábím korýtko,“ odvětilo dítě: „ze kterého budou jíst tatínek a maminka, až budu velký.“ Tu se rodiče na sebe podívali a dali se do pláče, dědečka okamžitě přivedli zpoza pece ke stolu a od těch časů ho nechali vždy jíst s nimi a už se nikdy nepohoršovali, když rozlil trochu polévky.[pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der alte Groβvater und der Enkel“ (KHM 78) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny přeložila, pro vaši potěchu po svém převyprávěla a poznámkami doplnila Jitka Vlk Martináková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková