Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce

Joseph HaltrichTo byl jednou jeden muž, který byl nadmíru rozumný, zkušený a rozšafný, a když si nevěděli v obci s něčím rady, měl vždy po ruce radu. Ale protože byl velmi chudý, jeho rady platily v obci za bláznovství, mohl říkat, co chtěl, nevyslyšeli ho. Tak si jednoho dne řekl: „Inu, nebylo by špatné, kdyby ses vydal do světa a zbohatl, pak by tě lidé ctili a tvého slova si hleděli.“ Měl se k řeči se svojí ženou a ona přitakala, a tak vytáhnul do světa a zůstal tam celých dvacet let. Našel si službu u velkého pána a celý ten čas mu věrně sloužil jako pasák koz. Když uběhlo dvacet let, padnul na něj stesk a měl se k loučení. Pán měl pro to stýskání pochopení, a tak nechal na počest svého věrného pasáka zabít kozla, jeho kůži naplnit zlaťáky a stříbrňáky a k tomu přidal ještě koně. Než padlo spánembohem, dal mu pán ještě poslední ponaučení: „Dám ti radu a té se věrně drž, abys nebyl nešťastný. Až přijdeš domů a popadne tě vztek, potřikrát ho v sobě uhas, než začneš konat.“

Když muž přišel do své vsi, obrátil se k sousedovi, kde se stavěl jako cizinec, protože chtěl svoji ženu překvapit. A za chvíli ji opravdu uviděl! Šla domů a doprovázel ji nějaký mladý muž. Kde se vzal, tu se vzal, přichvátal běs žárlivosti, ale dříve, než se mohl postavit k dílu, muž si vzpomněl na radu svého pána a svůj vztek opanoval. Večer se vydal ke svému domu a podíval se oknem dovnitř, tu seděla jeho žena s mladým mužem u stolu a společně jedli a pili a vypadali nadmíru spokojeně. A byli tu zase! Žárlivost a uražená pýcha, bolest nad tou zradou a nářek nad tím nevděkem. Muž zaťal pěsti, ale v tom okamžiku se mu vynořila před očima tvář jeho pána a on podruhé svůj vztek opanoval. Vrátil se na noc k sousedovi, ale celou noc oko nezamhouřil.

Ráno slyšel souseda, jak mluví se ženou: „Podívej, u sousedky mají dneska svatbu, to bude ale hezký den!“ I posedli ho běsové nenávisti: „Jen počkej ty nevěrnice, za to mi zaplatíš! Tvé dny jsou spočítány!“ Běžel ven, že ji na místě zastřelí, ale oči jeho pána ho zastavily v půli cesty a on se opanoval potřetí. „Půjdeš tam, obžaluješ ji a pak budeš teprve trestat.“ řekl si muž, obléknul se a vydal se do svého domu. „Jen pojďte dále,“ volala jeho žena přátelsky, ale nepoznala ho a myslila si, že je to nějaký cizinec. Bylo v ní tolik radosti, že se nemohla udržet a hned toho muže zvala dál a řekla mu, že musí být jejím hostem, protože zrovna dneska vystrojila svatbu svému synovi a to je její největší štěstí, jen škoda, že tu není její milovaný muž, který už dvacet let žije v cizině a nedává o sobě slyšet. A při těch posledních slovech jí bylo rázem do pláče.

Muž tam stál rázem jako solný sloup a nějakou chvíli ze sebe nic nevypravil, neboť se v hloubi srdce styděl za to, že o své ženě tak mrzce smýšlel, o své ženě, která mu zůstala tak věrná, a nemálo se styděl také za to, že na svého syna docela zapomněl. Konečně řekl: „Neměl váš muž nějaké znamínko, podle kterého byste ho poznala, kdyby zase přišel?“ „Ano,“ řekla žena: „na prsou měl mateřské znaménko.“ Tu odhalil cizinec svá prsa a žena mu padla kolem krku. „Můj milovaný muži!“ a od samé radosti ztratila na hodnou chvíli řeč. Nakonec se vzpamatovala a zavedla otce k synovi; to vám bylo radosti. Tak veselou svatbu, jak se toho dne v tom domě slavila, by člověk těžko pohledal.

A protože byl muž bohatý, co řeklo, brali lidi za bernou minci a on konečně došel vážnosti. Jednoho dne ve společnosti vyprávěl, že večer zapomněl pluh ve slámě a světe div se! Do rána ho sežraly myši. Lidé valili oči, ale žádného ani nenapadlo, aby mu řekl, že je to lež vylhaná. Tu se muž rozzlobil a řekl: „Když jsem říkal pravdu, nikdo mi nevěřil, protože jsem byl chudý, když ale lžu, nikdo o tom nepochybuje jen proto, že jsem bohatý! Tak to chodí na tomto světě!“ [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka „Armut gilt nichts, Reichtum ist Verstand“ je ze sbírky lidových pohádekwww.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková