O jednom, co nosil kříž

Joseph HaltrichByl jednou jeden sedláček a ten vám měl tak zlou ženu, až se samotnému ďáblu tajil dech. Od rána do večera se s mužem jen svářila a hašteřila, nic, co udělal, jí nebylo pochuti a neměla pro něj jediné milé slůvko.

Jednoho dne si ten ubožák pomyslel: „Půjdeš a něco vyzkoušíš!“ A vydal se do města k jednomu malíři a toho žádal, aby mu namaloval čerta čertisko. „Ale proč?“ ptal se malíř překvapeně. „Inu, pane malíři.“ řekl sedlák smutně: „mám doma zlou ženu, hašteření je její chleba a na kletbách si ustýlá. Už to nemohu vydržet. Ta se může polekat jen čerta.“ „Milý zlatý, to vám nepomůže,“ řekl malíř soucitně: „ďábla člověk ďáblem nevyžene.“ „Tak mi namalujte kata,“ prosil sedlák znova. „To také není nic pro vás.“ řekl malíř: „Když to vaše žena uvidí, řekne, jen se podívej, to je ten, co tě potrestá za to, že jsi tak špatný ke své ženě.“ „Tak mi namalujte smrt,“ prosil sedlák dál: „té se jistě poleká, když ji uvidí.“ „Ta vám bude také k ničemu.“ řekl malíř: „Takové ženy se bojí i sama smrt.“ „Tak to mi nezbývá, abych toho ďábla vyhnal výpraskem!“ zvolal sedláček. „Výpraskem taky nic nedosáhnete,“ řekl malíř: „protože s každou ránou vstoupí do vaší ženy další ďábel.“ „Tak to mi řekněte, co si mám počít?“ naříkal sedlák: „Já už to déle nevydržím.“ „Trpělivě nést váš kříž.“ odvětil mu malíř. Inu možná i on měl doma zlou ženu a dobře věděl, o čem mluví.

Sedláček šel nespokojeně domů a malířova slova mu zněla v uších. Když ho jeho žena, sotva vstoupil do domu, přivítala s bandurskou, popadnul ji a aniž by jí odvětil, trpělivě ji nosil na zádech sem a zase tam. „Copak to děláš?“ ptala se žena vyjeveně. „Inu, jeden přemoudrý muž mi poradil, abych trpělivě nesl svůj kříž.“ A tu se žena hluboce zastyděla a od té doby se už s mužem nehašteřila.

A bylo to! [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der Kreuzträger“ je ze sbírky lidových pohádek "Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen" filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 -17.05.1886). Přeložila a převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková