O milosrdné ruce

Bratři GrimmovéŽila byla dívenka, která měla tři bratry, a to jí bylo ke smutku. Matka ji totiž nemilovala tolik jako bratry, neměla pro ni ani dobré slovo, natož skutek, jednala s ní tvrdě a nemilosrdně. Dívenka musela vykonávat ty nejhorší práce a aby toho nebylo málo, každé ráno časně zrána vycházela na rašeliniště, aby tam nahrabala rašelinu, kterou potřebovali k vaření a topení. K té práci dostala staré a tupé náčiní, snad proto, aby ji ta kyselá práce ještě navíc zhořkla.

Přes všechno to soužení, rostla dívenka do krásy, která brala lidem dech a elfům srdce. Cestou na rašeliniště stál jeden pahorek, ve kterém byl ukryt elfí dům. V tom domě žil jeden mladý elf s matkou a ten tu dívenku tajně miloval. Když viděl její marné plahočení po rašeliništích, přispěl ji ku pomoci. Vždy, když šla kolem pahorku, vystrčil ze skály ruku a držel v ní zářící nůž s tak ostrou čepelí, že prořízla vše, co si člověk přál. S takovým nožem byla radost pracovat! Dívenka nakrájela rašelinu raz dva a spokojeně pospíchala domů, před tím ale vždy nůž elfímu nápadníkovi zase vrátila.

Za pár dnů, ale nepřející matka zpozorovala, že není něco v pořádku. Dívka se vrátila vždy příliš brzy a pokaždé přinesla tolik rašeliny, že to nemohlo být samo sebou. Radila se s bratry a ti jí přizvukovali, že dívce musí při práci určitě někdo pomáhat. Tak se dohodli, že druhého dne ji budou sledovat. A viděli, co viděli. Když byla dívka s prací hotova a brala se na cestu domů, bratři se na ni vrhli, drahocenný nůž ji sebrali a utíkali k pahorku. Zaklepali na skálu, a když se objevila ruka, aby od nich vzala nůž, tak ji uřízli.

Krvácející paže se stáhnula se zaúpěním zpět. Mladý elf si myslel, že ho dívka zradila a už se nikdy neukázal.

A to byl konec jedné velké lásky mezi lidmi a elfy. [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die Hand mit dem Messer“ je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů Kinder-und Hausmärchen (1812-15, 1822, 1857). Přeložila a převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková