Prokletý hrázný

AnonymStalo se to před mnoha a mnoha lety ve Frísku. Tenkrát byla tak krutá zima, až lidem mrznul dech, a znenadání přišla v únoru obleva. Ledová krusta v zátoce začala tát, k tomu se přidal silný severní vítr, který zvedal mohutné mořské vlny do výše a ledové kry se hnaly proti pobřeží a hrozily, že prolomí pobřežní hráz. Obyvatelé se dívali na přicházející neštěstí s obavami a strachem. V noci přijel na koni vrchní hrázný, ukázal svým lidem to nejohroženější místo a pak jim dával dobře uvážené rozkazy, jak a co mají udělat. Ale jak noc ubíhala, hrázný pochopil, že ani neúnavná práce tolika lidí, nemůže protržení hráze zabránit, že všechna vynaložená námaha bude zbytečná.

Nakonec poručil, aby lidé na několika místech hrázi prorazili, jen tak, že vpustí vodu za hráz, mohou zabránit daleko strašlivějšímu neštěstí. Lidé byli z toho rozkazu zkamenělí úžasem a zpěčovali se uposlechnout. Tu jim hrázný pravil zlostně: „Já nesu všechnu odpovědnost, vy máte poslouchat!“ Lidé mrzutě a s rozpaky ten rozkaz vykonali. V okamžiku, kdy běsnící moře skrze díry v hrázi vniklo za ni a mořská voda pokryla velkou část země, nastalo lidské běsnění, lidé hráznému hrozili a vyhrožovali mu, volali ho k Božímu soudu a proklínali. Když to viděl, nasadil svému koni ostruhy a vyrazil do mořských vln; už je nikdo nikdy nespatřil.

Mohutné ledové kry nakonec díry v hrázi ucpaly, také bouře se upokojila a voda pomalu opadla. Země byla zachráněna.

Od těch dob mohou noční poutníci občas vidět na hrázi jezdce na koni. To prý hrázný jezdí dodnes za bouřlivých nocích po hrázi, aby lidi varoval před blížícím se nebezpečím. [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pověst „Der Schimmlereiter vom Eidelstedter Deich“ je ze souboru lidových pověstí ze spolkové země Schleswig-Holstein. Přeložila a převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková