Jak lišák vedl válku s medvědem

AnonymTo bylo tenkrát, jak provedl lišák medvědovi zase nějakou podařenou lotrovinu a skončilo to vyhlášením války. Lišák tenkrát medvědovi navrhnul: „Ty shromáždi všechna lesní zvířata, já seženu všechna vesnická a pak můžeme změřit naše síly.“ Jak řekli, tak udělali.

Medvěd svolal a shromáždil všechno, co žije v lese, od vlků a jezevců, až po kuny či veverky a udělal z nich bojový šik.

Lišák běhal po vsi a sháněl kočky, kohouty a psy a všechno, co má alespoň dvě nohy, aby je formoval do bojového šiku. Potom lišák poručil: „Vztyčit ocasy nahoru a jdeme!“ Tak to udělali a pochodovali k lesu.

Když se obě vojska na kraji lesa potkala a viděla jedno druhé, tu se medvěd vyděsil: „Propána! Ti z vesnice mají tolik šavlí, že by bylo nejlepší, kdybychom se hned pakovali pryč!“ A na nic nečekal a upaloval se svým vojskem zpět do lesa.

Od těch dob se v lese traduje legenda, že vesnice jsou plné zbraní a jednomu nestojí za to se o něco pokoušet. [pozn1]
Poznámka 1 - Finskou lidovou pohádku „Das Dorf hat des Dorfes Waffen“ z němčiny přeložila, pro vaši potěchu po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková