O hrušce, která nechtěla spadnout

Bratři GrimmovéByl jednou jeden pán a ten měl na zahradě strom, na kterém rostla jedna jediná hruška. Jednoho dne dostal pán na hrušku velkou chuť, a tak stromem zatřásl, aby hruška spadla. Třásl a třásl, ale hruška nespadla.

Pán se rozzlobil a poslal nahoru kočku, aby mu hrušku shodila dolů. Kočka vylezla na strom, ale hrušku neshodila a hruška nespadla.

Tak pán nahoru poslal psa, aby kočku kousnul. Pes vylezl na strom, ale kočku nekousnul, kočka neshodila hrušku a hruška nespadla.

Rozhněvaný pán nahoru poslal hůl, aby psa zpráskala. Hůl vylezla na strom, ale psa nezpráskala, pes nekousnul kočku, kočka neshodila hrušku a hruška nespadla.

Pán si dupnul a poslal nahoru oheň, aby hůl zapálil. Oheň vyšplhal na strom, ale hůl nezapálil, hůl nezpráskala psa, pes nekousnul kočku, kočka neshodila hrušku a hruška nespadla.

Pán zahrozil a poslal nahoru vodu, aby oheň uhasila. Voda vytekla na strom, ale oheň neuhasila, oheň nezapálil hůl, hůl nezpráskala psa, pes nekousnul kočku, kočka neshodila hrušku a hruška nespadla.

Rozezlený pán poslal nahoru telátko, aby vodu vypilo. Telátko se vyškrábalo na strom, ale vodu nevypilo, voda neuhasila oheň, oheň nezapálil hůl, hůl nezpráskala psa, pes nekousnul kočku, kočka neshodila hrušku a hruška nespadla.

Pán hromoval a poslal nahoru řezníka, aby telátko podříznul. Řezník se vyškrábal na strom, ale telátko nepodříznul, telátko nevypilo vodu, voda neuhasila oheň, oheň nezapálil hůl, hůl nezpráskala psa, pes nekousnul kočku, kočka neshodila hrušku a hruška nespadla.

Pán byl vzteky bez sebe, a tak poslal nahoru kata, aby řezníka oběsil. Kat vystoupal po žebříku na strom a dal se do věšení. Tu se řezník polekal a obrátil se k telátku, že ho podřízne. Z toho posedla telátko úzkost, a tak se hrnulo, že vypije vodu. Voda se samým strachem valila na oheň a ten se obavami rozplápolal, aby spálil hůl, ale ta sebou v poslední minutě smýkla, aby nabila psovi, tomu se bití zajídalo, a tak se vrhnul na kočku, aby ji kousnul, ta na nic nečekala a uhodila do hrušky, která se konečně pustila a spadla dolů, kde na ni čekal pán a ten ji spokojeně snědl. [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka „Das Birnli will nit fallen“ (KHM 223) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Pozdější vydání pohádek již tuto veršovanou pohádku napsanou v dialektu neobsahovala. Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost po svém převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková