Jak si pasáček vepřů přál

Otto SutermeisterPřed dávnými časy žil byl v jednom velkém království malý pasáček vepřů. Jednoho poledne opět seděl unaveně na pastvě a tu v dálce uviděl na poli oráče, jak obědvají, lžícemi pilně nabírají polévku, krájí chleba a nalévají si pivo, až z toho sám dostal velký hlad, ale k jídlu neměl nic. Tu si povzdechl: „Kdybych tak byl sedlák jako ti tam! Jak já bych byl spokojený!“ A vida! Jen to dořekl, celé okolí kolem něj se změnilo. Na místě zoraných polí stál rozlehlý sad, který sousedil s dobře udržovaným selským dvorem, a on sám tu stál mezi slepicemi a husami, které se procházely po dvoře, ale už ne jako chudý pasáček vepřů nýbrž statný sedlák, ponořený v myšlenkách, protože právě ještě jednou přepočítal výnos ze svých luhů a polí a nebylo mu do skoku.

Tu přijel před vrata jeho statku obchodník s obilím, který sedláka ze zamyšlení ihned probral, neboť se kdesi napil kořalky, a proto byl rozjařený, třásl měšcem a hulákal: „Hej, sedláčku, tak za kolik mi dáš měřici?“ Sedlák odvětil: „Nemohu vám ji dát levněji, jak už jsem řekl. Budu brzy na mizině, pokud se nebude za měřici platit o polovinu víc, než nabízíte.“ Obchodník s obilím si ale výsměšně pohladil tlusté břicho, chechtaje se poklonil a se zpěvem ujížděl pryč. „Kdybych tak byl obchodník s obilím!“ povzdechl si sedlák: „Jak já bych byl spokojený!“

Jen to dořekl, seděl před svým vlastním obchodem s obilím a rval si vlasy z hlavy a škrábal se do krve za ušima. V zemi řádila ta nejprudší válka a vojsko trpělo nedostatkem. Ještě nesplatil lichváři peníze za obilí, když mu do sýpek vtrhla smečka vojáků, kteří teď vynášeli jeden pytel za druhým do přistavených vozů, a když se mu to nelíbilo, sekli po něm tu nadávkou tu pohlavkem. A to vše pod vedením rudovousého kapitána s obrovským břichem, který seděl na koni a usmíval se. Když výskající a smějící se vojáci odtáhli, obchodník si povzdechl: „Kdybych tak byl kapitánem u vojska! Jak já bych byl spokojený!“

Než by jeden okem mrknul, stál jako kapitán před vojenským soudem, kde mu králův ministr právě předčítal rozsudek doživotního vězení, protože silou proti právu a spravedlnosti vystoupil a vlastní národ o majetek okrádal. Nepomohlo mu nic, že v poli to byl výjimečný velitel, ani že se dovolával poslušnosti k rozkazu. Ministr poručil, aby ho biřici odvedli, a sám na odsouzeného a poddané obecenstvo pyšně shlížel. „Kdybych tak byl králův ministr! Jak já bych byl spokojený!“ povzdychl si kapitán.

Tu seděl v ubohém kočáru, vedle něj plačící žena a párek popotahujících dětí, projížděli temnou bránou, zatímco oknem dovnitř létala zkažená vejce a shnilá jablka, před kterými jen stěží uhýbal. Tu ke kočáru přiklusal důstojník, pokrčil rameny a řekl: „Ano, pane ministře, byla to jistě jen lež a pleticha, pro kterou jste u jeho královské milosti upadl v nepřízeň. Ale bude nejlépe, když odtud co možná nejrychleji odjedete a dalších nejméně dvanáct let do této země nevstoupíte, váš majetek a domy budou teď zabaveny a všichni přátelé vás opustili.“ „Kdybych tak byl král! Jak já bych byl spokojený!“ povzdychl si ministr.

A už ležel nemocný na královské lenošce, kterou právě nesli čtyři statní hajduci po tajném schodišti. Ta válka stále trvala a sám král vytáhl do pole, ale díky té nezvyklé námaze onemocněl a nyní měl být evakuován před nočním přepadem nepřítele. Přitom se nemohl postavit na nohy a trpěl strašlivými bolestmi pakostnice. Tu hlasitě zaklel: „Kdybych tak byl ten nejchudší pasáček vepřů v mé zemi, ale jen zdravý! Jak já bych byl spokojený!“

A vida! Tak se stalo. Najednou seděl opět jako malý pasáček vepřů na okraji pole a měl na sobě svoje staré hadry. Ejchuchuuuu! Zavýsknul si a zvesela přeskočil jednu svini, teď byl konečně opravdu spokojený. [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der Schweinehirt“ je ze sbírky pohádek „Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz“ (1873) švýcarského sběratele pohádek Otto Sutermeistera. Z němčiny pro vaši radost přeložila, po svém rozumu dovyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková