Bílá paní na Schlossbergu

Bratři GrimmovéNa hoře Schlossbergu, která leží nedaleko městečka Ohrdruf [pozn3] v Duryňsku, se prý také často zjevuje bílá paní. Je to mladá žena, která má u pasu zavěšený velký svazek klíčů.

Objevuje se pokaždé s úderem dvanácté hodiny polední, schází z vrchu dolů do údolí až ke zdejší studánce, které místní říkají Hierlingbrunn nebo Hörlingsbrunn. Ve studánce se dívka vždy vykoupe a pak se vrací zpět na Schlossberg.

Našli se tací, co ji při koupání chtěli vidět, a někteří měli štěstí a opravdu ji viděli. [pozn1]

Tolik tedy bratři Grimmové. O tom, kdo byla vlastně ta bílá paní vypráví tahle pověst:

V dávných časech stál prý na Schlossbergu mohutný hrad, na kterém sídlil mocný vévoda a ten měl krásnou mladou ženu. Dívka se však krátce po svatbě zamilovala do jednoho družiníka svého manžela. Milenci se scházeli tajně na úpatí Schlossbergu. Jednoho dne však vévoda našel dopis, který jeho družiník napsal jeho ženě, aby se umluvili, že spolu utečou.

Rozlícený vévoda na ty hříšníky čekal v záloze na smluveném místě na úpatí Schlossbergu. Nevěrného družiníka probodl, vévodkyni nechal zazdít do sklepení hradu, kde bídně zahynula. Ale ani vévoda neušel trestu, v okamžiku, kdy vévodkyně naposledy vydechla, otevřela se země a celý hrad i se vším, co bylo uvnitř, pohltila, a tak beze stopy zmizel.

Na místě, kde byla prolita milencova krev, vytryskl pramen čisté vody, který až do dnešních časů poskytuje osvěžení unaveným poutníkům. Právě k tomuto prameni denně schází nešťastná vévodkyně, která nenašla po smrti klidu, aby se v něm vykoupala a potom zase stoupala na horu Schlossberg.

Ten svazek klíčů, který nosí u pasu, je od obrovského pokladu, který dá tomu, kdo ji správnou odpovědí vysvobodí od věčného bloudění po světě živých. Našli se mnozí, co se o to pokoušeli, odpověděli jí na otázky, ale ona vždy s povzdechem zmizela, protože nikdo z nich jí neodpověděl správně. [pozn2]
Poznámka 1 - Lidová pověst „Die Schlossjungfrau“ (DS 12) je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla Jitka Janečková.
Poznámka 2 - Lidová pověst „Die Sage von der Weissen Frau vom Schlossberg“ je ze sbírky pověstí „Sagen aus Thüringen“ (1886). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla Jitka Janečková.
Poznámka 3 - Městečko Ohrdruf najdete na severním okraji přírodního parku Duryňský les. Ospalé městečko k sobě ve své dlouhé historii přitáhlo velkou pozornost dvakrát. Nejprve ho proslavilo několikaleté pobývání velkých hudebních skladatelů Johanna Sebastiana Bacha, jeho bratra Johanna Bernharda Bacha a českého skladatele Georga Antona Bendy. Když si zděšený svět šeptal jméno Ohrdruf podruhé, bylo to proto, že se tu nacházel pobočný pracovní tábor koncentračního tábora Buchenwald. Kdyby se tenkrát 2.dubna 1945, kdy se většina z 11.700 vězňů vydala na 51 km dlouhý pochod smrti do Buchenwaldu, proměnila všechna prolitá krev v čistou vodu, leželo by dnes na místě Ohrdrufu moře.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková