O jednom, co starostí neměl

Franz Georg BrustgiPřed dávnými časy žil ve Švábsku veselý mlynář, který měl na domovním štítě rozpustilý nápis: „Tu bydlí jeden, co starostí nemá!“, ale co čert nechtěl, jednoho dne jel kolem mlýna pan vévoda, tu průpovídku si přečetl a pomyslel si: „Jen počkej, holomku, jestli nemáš starostí, já ti nějaké nadělám!“ Nechal si mlynáře zavolat a řekl: „Mlynáři, i tobě je souzeno zakusit velkých starostí, pokud mi neodpovíš na moji hádanku. Když se ti to podaří, jenom dobře, protože jinak na svém mlýně pánem nezůstaneš, bude můj. Tak poslouchej, co ti řeknu. Přijdeš mě navštívit na zámek, musí to být za světla, ale nesmí to být ani dopoledne, ani v poledne a ani odpoledne, musíš přijít neoblečený, ale ne nahý, a nesmíš přijít ani pěšky, ani přijet na koni.“ A bylo to! Vévoda spokojeně odjel a mlynář měl konečně starost.

Od té chvíle si lámal hlavu dnem i nocí, přemýšlel a přemítal, ale nic ho nenapadlo a jak běžel čas, měl stále větší a větší starost o svůj mlýn. Když už nevěděl kudy kam, obrátil se na svého pacholka: „Pomůžeš-li mi tu hádanku vyřešit, dostaneš za ženu moji dceru a zdědíš po mě mlýn.“ Pacholkovi se hádanka nezdála vůbec těžká, jen se na chvíli zamyslel a řekl: „Jděte k vévodovi za klekání, to není žádná část dne, protože to nemá v názvu, a je to ještě za světla. Když nemáte být ani nahý ani oblečený, tak si na sebe pověste rybářskou síť a je to! A když nemáte přijet na koni ani přijít pěšky, tak si vezměte osla.“

To mlynáři spadl kámen ze srdce, zabalil se do rybářské sítě, z chléva vyvedl osla a pak jen počkal, až zvonili klekání. Vévoda byl s řešením hádanek spokojený a nechal ho v klidu a míru odejít domů a ještě mu přátelsky popřál vše nejlepší. Doma zasnoubil dceru s pacholkem a zanedlouho byla veselá svatba. [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka „Hans ohne Sorgen“ je ze sbírky pohádek švábského filologa a folkloristy Franze Georga Brustgi „Das Wunderschiff – Schwäbische Volksmärchen“ (1941). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková