Holoubek ukazuje poklad

Bratři GrimmovéKdyž vévoda Jindřich vratislavský dobyl město Krakov[pozn1], šel do kostela, kleknul si jako zbožný muž před oltář Panny Marie s děkoval jí, že mu prokázala milost a jeho starosti ve slasti byla obrátila.

A když znovu povstal, zpozoroval holoubka, jak si sednul na římsu jednoho oblouku a jal se zobáčkem klovat do zdi a nohama maltu a kamínky odhazovat za sebe. Za chvíli odtamtud spadnul dolů zlaťák. Vévoda jej zvednul a řekl si: „Ten holoubek vykloval zlato, musí ho tam být ještě více!“ Nechal přinést žebřík a poslal pro zedníka, aby se podíval, co je nahoře nalezne. Zedník vystoupal vzhůru, vzal do ruky dláto a při první ráně do stěny odkryl, že je tam velký zlatý poklad.

Tu zvolal: „Pane, zasloužím si dobrou odměnu, neboť tady je zlata nepočítaně.“ Vévoda nechal tu stěnu rozbít a poklad, který mu daroval Bůh, vyzvednout. Prý toho bylo na padesát tisíc marek.[pozn2]
Poznámka 1 - Korunovační město polských králů Krakov (Kraków) najdete v jižním Polsku na horním toku řeky Visly.
Poznámka 2 - Pověst "Taube zeigt einen Schatz" je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů. Překlad Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková