O říční panně

Otto SutermeisterJeden jinoch seděl v loďce na široké plynoucí řece a vesloval na druhý břeh, neboť tam stála jeho nevěsta a čekala na něj. Když byl uprostřed řeky, najednou uslyšel žalostné volání o pomoc, a když se rozhlédl, uviděl stařenku, jak bojuje s vlnami, které ji chtějí stáhnout do studeného hrobu. Ale svoji loďku neobrátil, jen na starou ženu vrhnul letmý pohled a pospíchal dál na druhý břeh. Stařenčin hlas zněl stále prosebněji, ale slaběji a slaběji, plavala dolů po proudu a za malou chvíli její hlas umlknul.

Najednou se vynořila pár sáhů od loďky, zlehka jako mlžný opar se vznesla vzhůru z vln a nebyla to žádná stařena, ale ta nejkrásnější ze všech panen, daleko krásnější než jeho milá, která na něj čekala a mávala z druhého břehu. Tu ho popadla neodolatelná touha, která jeho rozum zatemnila tak, že na svoji milou zcela zapomněl a plul za tou neznámou. Ta plavala před jeho očima stále ve stejné vzdálenosti, hrajíc si na vlnách jako labuť, a čas od času na něj vrhala okouzlující úsměv. Na jeho toužebné volání neslyšela, nýbrž plula stále dál a dál a on za ní. Hoch plul dny, týdny a roky řekou vzhůru proti proudu, ale pannu nikdy nedohonil. Pluje za ní dodnes a bude tak plout do skonání věků. [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der Bräutigam auf dem Wasser“ je ze sbírky pohádek „Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz“ (1873) švýcarského sběratele pohádek Otto Sutermeistera. Z němčiny přeložila a pro vaši radost po svém převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková