O ztracených dětech

Otto SutermeisterKdysi dávno se dvě děti, hoch a děvčátko, které si vyšly na jahody, v lese ztratily. Padla noc a ta dvě ubohá stvoření nevěděla, kam se mají podít. Pojednou jim v ústrety zazářilo světlo, a tak se za ním přes kameny i trním, cestou necestou rozběhly a dorazily k chalupě divoženky. Té si postěžovaly, že se při sbírání jahod ztratily v lese a v té tmě nenašly cestu k matce. Divoženka, která je pozorně poslouchala, obě děti popadla a zavřela do kurníku.

Za nějakou chvíli přišel do chalupy divous, divoženčin muž, a už z dálky nasával svým neforemným nosem a velkou hlavu obracel ke kurníku. „Čichám, čichám, člověčinu.“ zubil se. „I, ty hlupáku,“ odvětila mu divoženka: „čicháš akorát tak kuřinec!“ Taková řeč divouse zchladila a bručíc si pod vousy, odešel z chalupy pryč.

Potom divoženka otevřela kurník a děti vylezly ven a ona je pak vedla lesem až na cestu, která vedla rovnou domů k matce. Můžete si domyslet, kolik toho hoch i dívenka o tom temném lese, divousovi a divožence, která je lstí zachránila, doma matce navyprávěli. [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die Hinnenkripe“ je ze sbírky pohádek „Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz“ (1873) švýcarského sběratele pohádek Otto Sutermeistera. Z němčiny přeložila a pro vaši radost po svém převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková