O svatojánském pokladu

Bratři GrimmovéBylo to tenkrát na den Svatého Jana, když dva pasáčkové, kteří kladli oka na malé ptáčky zpěváčky, zabloudili i do okolí Svatošských skal [pozn1], kde zpozorovali dole na skalní stěně otevřená dvířka.

Byla to zvědavost, co je pobídlo jít dovnitř. V koutě tam stály dvě velké truhly, jedna otevřená, druhá byla zavřená na zámek. V té otevřené truhle ležela hromada peněz, a tak nelenili a kvapně si oba naplnili torny.

Potom je najednou přešla hrůza a posedl nevídaný děs, a tak spěchali ke dveřím, kterými ten první prošel šťastně, ale za tím druhým, který ho následoval, strašlivě zaskřípaly panty dveří. Ten děsivý zvuk přiměl hocha k rychlému a dlouhému skoku přes práh, při kterém se za ním dveře s třeskotem zapadly a urazily mu podpatek na jeho levém dřeváku. Bylo to velké štěstí, že ve zdraví unikl.

Pasáčkové přinesli ty peníze domů a předali potěšeným rodičům. [pozn2]
Poznámka 1 - Svatošské skály (v originále Heilingsfelsen) jsou chráněný přírodní útvar v karlovarském žulovém masívu, který vznikl zásluhou neúnavné a dlouhodobé práce řeky Ohře (Eger). Skály se rozkládají na ploše asi 2 ha v nadmořské výšce 380 – 440 m n.m. Působivá uskupení skalních pilířů, hranolů a jehlanů připomínají zkamenělý svatební průvod, takže je toto malebné přírodní zákoutí po staletí opředeno legendami a pověstmi, jejichž zvuk dolehl až k uším bratří Grimmů.
Poznámka 2 - Lidová pověst „Die Hirtenjungen“ (DS 158) je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková