To nejméně uvěřitelné

Johann Wilhelm WolfByl jednou jeden šlechtic, který denně vyjížděl v kočáře taženém čtyřspřežím a stavěl se při tom, jako by byl německý král či sám císař. Takové počínání štvalo sedláka, který měl statek vedle šlechtického dvora a vlastnil koní šest. Jednoho dne toho měl zrovna dost, a tak zapřáhl svých šest koní do velkého vozu na seno a vydal se za šlechticem s tím, že dva jeho pacholci stáli na voze vpředu, on uprostřed a čtyři pacholci vzadu.

Poprvé šlechtic dělal, že nic nezpozoroval, podruhé na sedláka vrhnul jedovatý pohled, potřetí na něj zavolal, že pokud se to stane ještě jednou… Co říkal dál, tomu nemohl žádný člověk rozumět, neboť sotva začal mluvit, dal sedlák pokyn pacholkům a oni práskali bičem tak divoce, jako by se kolem hnalo divoké vojsko.

Dalšího dne žaloval šlechtic na sedláka u soudu. Soudce si nasadil brýle a prošel všechny své knihy, ale takovýto případ v nich nestál. Nakonec rozhodl: „Ten, který z vás řekne tak velkou lež, že ji ten druhý neuvěří, ten může vyjíždět se všemi svými koňmi, zatímco ten druhý musí zůstat doma.“

Tu si šlechtic zamnul ruce, neboť si myslel, že teď sedlák prohrál; jak by mohl být tak chytrý a lstivý jako on! Vytáhl z lovecké brašny kousek chleba a začal nalhávat: „Včera moji nevolníci do devíti hodin večer mlátili obilí, to jsem nechal dnes ráno zasít, v jedenáct bylo zralé, ve dvě ho semleli a tady je z něj chleba.“ „To rád věřím.“ řekl sedlák: „Já jsem včera večer nasbíral bukvice a zasadil je, dnes ráno už rašily klíčky, z mladého dřeva jsem si spletl žebřík, ten jsem postavil k nebi a vylezl jsem nahoru. Ten první, kterého jsem tam potkal, jen si, pane hrabě, pomyslete, byl váš dědeček, seděl tam jako pasáček sviní hned u nebeské brány.“

To je lež!“ křičel šlechtic vztekle, ale soudce řekl: „A proto musíte se svými koňmi zůstat doma, zatímco sedlák vyjede se šestispřežím.“ [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádkawww.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková