Bílá paní z Willbergu

Bratři GrimmovéJednoho dne se vydali dva chasníci, Petr a Matěj, vybírat ptačí hnízda. Petr byl úžasně líný tvor, a tak potom, co se po okolí trochu porozhlédl, položil se pod nejbližší strom a usnul. Najednou se mu zazdálo, že ho někdo zatahal za uši, takže se probudil a rozhlédl, ale nikoho neobjevil. Znova složil hlavu a usnul, ale tu opět něco přišlo a popadlo ho za uši, ale když opět nikoho neobjevil, usnul i potřetí. Ale zatahali ho za uši znova, což ho tak unavilo, že vstal s tím, a že si na spaní vyhledá jiné místo, aby tam měl klid.

Jak tak ale vstal, tu před sebou uviděl Bílou paní z Willbergu[pozn1], jak kráčí kolem a loupe při tom vlašské ořechy. Zatímco skořápky si ale dávala do kapsy, ořechová jádra házela na zem. Když jí ořechy došly, zmizela. Petr šel za ní, ořechy posbíral a snědl. Potom se obrátil a vyhledal Matěje, aby mu vyprávěl vše, co viděl.

Chasníci se ihned vydali domů, aby si zavolali ostatní na pomoc a začali na místě, kde Bílá paní zmizela, kopat. Narazili na černou hradní kuchyni, ve které stálo ještě cínové nádobí, a pak na sklep, kde byly sudy plné zlata, a tak si vzali tolik, kolik unesli.

Když ale chtěli přijít dalšího dne, bylo vše pryč a to místo nemohli najít, ač hledali, jak chtěli.

Líný Petr si ze svých peněz postavil nový dům, ve kterém pak spokojeně žil až do konce svých dní. [pozn2]
Poznámka 1 - Horu Willberg, na které v dávných dobách stál strážní hrad, najdete ve spolkové republice Severní Porýní – Vestfálsko. Leží u ospalého vísky Godelheim, která dnes tvoří městskou část Höxteru a jejíž jedinou pamětihodností je kostel sv. Jana Baptisty. Přestavba tohoto kostela byla sice vysvěcena až v roce 1963, ale jeho jádro tvoří části z desátého a třináctého století, takže pokud pojedete kolem, zastavte a vychutnejte si ty čisté linie a posvátné ticho.
Poznámka 2 - Lidová pověst „ Die Nusskerne“ (DS 159) je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková