Huckup

AnonymNa více místech v okolí Hildesheimu lidé znají Huckupa. Je to stvoření skřítkovského založení, které se nejraději drží v lese a tam zejména lidem, kteří kradou dříví, znenadání skáče na hřbet a oni ho pak musejí nést až na okraj lesa. Také jiné zloděje tímto způsobem Huckup trestá. V Hildesheimu stojí památník, na kterém je Huckup vypodobněn. Na něm stojí tento nápis, který varuje zloděje jablek: „Děti, jablka nechte v pokoji, ruku vaši Huckup chraň! Ten kmotr všetečný a mocný zloději kyselou vyměří daň!“

Jeden muž hledal na Ziegenbergu u Hildesheimu ostružiny a kolem poledne, když ostatní sběrači sestupovali již z kopce dolů, si lehnul pod jeden vysoký strom, aby si tam schrupnul. Zrovna když zavíral oči, tu za ním někdo zakřičel: „Hoho! Hoho!“ Muž celý vylekaný vyskočil, rozhlédl se do všech stran, ale kromě bzučících včel a brouků kolem neviděl živou duši. Jen na vrcholku stromu seděl havran, který byl velký zrovna tak jako husa a hleděl na muže tak upřeně, že tento se otřásl. „Ej, ty stvoření ďábelské!“ spílal sběrač: „Více mne ze spánku rušit nebudeš!“ Zvednul kámen a hodil jej na toho ošklivého ptáka. Tu havran s hlasitým krákáním uletěl a muž si opět lehnul ke spánku. Sotva mu ale spadly oči, tu za ním opět někdo zavolal: „Hoho! Hoho!“ Spáč vyskočil a popadnul opět kámen, ale nikde havrana neviděl. V horkých sluneční paprscích se nepohnul ani lístek a muže z toho děsivého místa posedla hrůza. Tu si pomyslil: „Tady je to podivné.“ Pronesl tichou modlitbu a dal se na cestu k úpatí kopce. Sotva urazil pár kroků, když za ním někdo zakřičel: „Hoho! Hoho!“ A něco mu skočilo na šíji. Muž se otřásl, aby se toho břemene zbavil, ale jeho úsilí bylo marné, tížilo ho to na zádech jako pytel mouky. Naplněn úzkostí se potil ze všech tělesných pórů, těžce oddychoval a plahočil se svým přetěžkým břemenem lesní cestou.

Konečně dorazil na kraj lesa, trpícímu zářil v ústrety v dáli zlatý kříž na kostelní věži a najednou plumps! Tu mu něco odpadlo z ramenou. Byl to Huckup, který tomu muži vyvedl svůj malý žertík.
Poznámka 1 - Lidová pověst "Der Huckup von Hildesheim“ je ze sbírky pověstí ze spolkové země Dolní Sasko. Překlad Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková