O pokladu a třešních

Bratři GrimmovéJeště v dobách třicetileté války stála nedaleko města Soest[pozn1] ve Vestfálsku prastará pevnost, o které pověst vypráví, že by v ní měla být ukryta obrovská železná truhla plná zlata, kterou hlídá černý pes spolu se zakletou pannou. Podle vyprávění starých lidí se jednoho dne v zemi objeví cizí šlechtic, který pannu vysvobodí a truhlu otevře ohnivým klíčem.

Prý se už mělo nemálo potulných žáků a zaklínačů pokoušet to místo nají a kopat tam, ale byli přijati a odmítnuti tak zvláštně, že od té doby to nikdo dál nezkoušel, zvláště pod odhalení, že tento poklad se nemohl stát majetkem žádného, který se byť jednou napil mateřského mléka.

Zcela nedávno byla na tom místě pást kozy jedna dívenka ze vsi, když se jí jedna z koz zaběhla do zříceniny, běžela za ní. Tu na nádvoří uviděla pannu, která na ni promluvila a ptala se: „Copak tu děláš?“ A když jí dívenka odpověděla, tu panna ukázala na košík třešní a řekla: „Jdi a vezmi si z toho, co tu vidíš před sebou, ale už se sem nevracej a také se neohlížej, aby se ti nic zlého nestalo.“

Vystrašené dítě popadlo sedm třešní a utíkalo ze zříceniny pryč. Ty třešně se cestou prý proměnily v dukáty. [pozn2]
Poznámka 1 - Kdysi proslulé evropské hanzovní město Soest leží ve spolkové zemi Severní Porýní – Vestfálsko. První doložené písemné zmínky o městě, jehož obchodní kontakty sahaly v době největšího rozkvětu až do ruského Novgorodu, pocházejí z roku 836. Ale díky suchému klimatu, úrodné půdě a dostatku vody si toho místo oblíbili lidé už někde v šestém tisíciletí před Kristem, takže se není čemu divit, že jednoho dne se tu protnuly důležité obchodní stezky. Obchodní karavany se odtud vydávaly po celé Evropě se solí a železem, komoditami, které přinesly městu to největší bohatství. Mocenský boj a třicetiletá válka zdecimovaly nejen obyvatelstvo, ale nastolily též nový řád, ve kterém minulé bylo zapomenuto a nové přicházelo pomalu. Tisíciletá historie města je vepsána do zvrásněných tváří hrázděných domů, z nich většina ještě nese svá jména. Zastavíte-li se v některé z uliček, možná zaslechnete některý ze starých příběhů, které si prastaré domy vyprávějí. Třeba o pekárně Haverland, kde se v roce 1570 začal péci dnes v celé zemi proslavený černočerný chleba „Pumperenickel“.
Poznámka 2 - Lidová pověst „Der Soester Schatz“ (DS 160) je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková