O prokletém prameni

Bratři GrimmovéV roce 1271 se někteří poddaní opata Berolda ve Fuldě[pozn1] spikli proti němu a nastrojili zlý úklad proti jeho životu.

Když jednou opět sloužil mši v kostele sv. Jakuba, přepadli ho pánové ze Steinau a Ebersteinu[pozn2], Albrecht z Brandau, Ebert ze Spaly a rytíř Konrád, a zabili ho.

Brzy nato byla jejich třicetičlenná tlupa i s dvaceti koňmi dopadena v Hesselsteinu, když se dala do drancování kostela, loupeživí pánové byli nakonec popraveni mečem a jejich příbytky srovnány se zemí.

Díky tomuto skutku mají od toho času pánové ze Steinau a Ebersteinu ve svém erbu tři kola se třemi noži. Na místě, na kterém tenkrát uzavřeli bezbožné spolčení proti opatovi, u pramene na jedné louce ve Steinau[pozn3], neroste až dodnes žádná tráva. [pozn4]
Poznámka 1 - Klášter Fulda byste našli na Rhoně ve východním Hesensku. Byl založen na popud misionáře Bonifácia v roce 744. Základní kámen položil 12.března toho roku otec Sturmius se svými sedmi druhy, aby se poté vydal do kláštera v Monte Cassinu, kde se vyučil pravidlům benediktýnské řehole. Tato řehole byla pak otcem Sturmiem přenesena, ovšem v ještě přísnější a asketičtější mutaci, do fuldského kláštera. Klášter se stal základní bodem pozdějšího mocného opatství fuldského, které se zodpovídalo přímo papežské stolici.
Poznámka 2 - Nutno podotknout, že mocné opatství byl místním šlechticům trnem v oku po mnohá staletí. Opat Berthold II z Leibolz možná udělal chybu, že nechal zajmout rytíře Hermanna z Ebersbergu a pak na náměstí ve Fuldě popravit mečem. Měl mu za zlé trochu zpupný a loupeživý životní styl. To rodinu a ostatní šlechtice tak pobouřilo, že 15.dubna 1271 vtrhli do kostela ve Fuldě během mše a opata ubodali. Nový opat Berthold III z Machenzell se už postaral o to, aby ani jeho nepřátelům kostel ochranu neposkytnul. Pověst vypráví, že byli pobiti při mši, jiní zlomyslně dodávají, že to bylo při drancování toho kostela. Pravdu se již nedovíme, co máme však potvrzeno je to, že nakonec byly staleté sváry oběma stranám příliš kyselé, a tak se v roce 1282 pánové z Ebersteinu s opatstvím usmířili a jako důkaz dobré vůle loupeživý hrad srovnali se zemí. Dnešní zřícenina hradu Eberstein je pozůstatek stavby z pozdějšího období.
Poznámka 3 - Steinau je dneska součástí ospalé vísky Petersberg u města Fulda v Hesensku.
Poznámka 4 - Lidová pověst „Der Brunnen zu Steinau“ (DS ) je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková