Jak sedláci zatančili šavlový tanec

Bratři GrimmovéNedaleko města Marburgu[pozn1] na cestě směrem na Wetter[pozn2] leží ves Wehre[pozn3] a té stojí špičatá hora, na které měl prý za starých časů být loupežnický hrad, řečený Weissenstein[pozn4]. Zbytky hradu jsou tam prý patrné ještě dnes.

Obyvatelé toho hradu byli solí očí místním sedlákům, neboť jim svými loupeživými výpady působili velké škody, avšak dopadnout lupiče nebylo vůbec jednoduché, chránily je opevněné zdi na vysoké a strmé hoře.

Konečně se sedlákům z Wehre v hlavách vylíhla lest. Opatřili si tajně zbraně i zbroj, kterou umně skryli pod šaty, a vydali se při jedné slavnosti nahoru k hradu s tím, že loupeživým šlechticům nabídli ukázat exotický šavlový tanec.

Hradní pánové je pod touhle záminkou vpustili dovnitř, ale sedláci nelenili, obnažili meče a statečně se na hradní posádku vrhli. Pobili tolik lupičů, že se nakonec šlechtici vzdali a před očima sedláků celý hrad předali do rukou vládnoucího knížete. [pozn5]
Poznámka 1 - Univerzitní město Marburg leží na břehu řeky Lahn ve středním Hesensku mezi Franfurktem nad Mohanem a Kasselem. Kdysi se říkalo, že zdejší měšťany živí jeden student pod střechou a dvě kozy ve sklepě. Marburg má totiž dvě chlouby, nejstarší protestantskou univerzitu na světě a hrob svaté Alžběty Durynské, díky němuž se kdysi stal také významným poutním místem. Půvabnou dominantou města je na pahorku stojící zámek a u nohou mu ležící staré město se štíhlými věžemi kostela svaté Alžběty a souborem hrázděných domů. Ten nejstarší z nich, který přežil všechny požáry, najdete na Hirschbergu 13 a pochází z roku 1321.
Poznámka 2 - Městečko Wetter, které leží 14 km na sever od Marburgu, není pozoruhodné vůbec ničím. Hrázděné domy byly zničeny četnými požáry, proto tu člověk nemá důvod zastavit své kroky, snad jen kdyby si chtěl přečíst místní noviny a užít si ospalou atmosféru u šálku dobré kávy.
Poznámka 3 - Vísku Wehre byste dnes hledali marně, od roku 1238 se jmenuje Wehrda a dnes je už městskou části Marburgu. Kdysi to byla přilehlá obec k marburskému zámku a její obyvatelé měli povinnost být k ruce zámeckému pánu, když si chtěl vyjet svým kočárem po okolí.
Poznámka 4 - Zříceninu hradu Weissensteinu, který byl postaven na přelomu 8. a 9. století, byste našli na kopci v severní části vsi Wehrda. Loupežnický hrad byl prý napůl zničen při požáru na konci 11. století, ale zásluhu na vyplenění tohoto lotrovského doupěte si přisvojují i vojáci ve službách hraběnky Sofie Brabantské, kteří měli hrad dobít v roce 1248.
Poznámka 5 - Lidová pověst „Der Schwerttanz zu Weissenstein“ (DS ) je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková