Pět křížů

Bratři GrimmovéPřed Klausovou bránou v Höxteru[pozn1], která vede do Pyrmontu[pozn2], hned po levé ruce stojí u cesty pět prastarých balvanů, kterým lidé říkají Pět křížů, pravděpodobně proto, že by to měly být do země zanořené kamenné kříže.

Pověst vypráví, že tu mělo kdysi zahynout pět mocných obrů, podle jiných vyprávění to nebyli obrové, ale pět hrabat z Reischachu[pozn3], ale jiní opět tvrdí, že ani obrové, ani hrabata, ale památka na pět měšťanu, kteří tu byli oběšeni Tillym [pozn4] během třicetileté války.

Nu, pravdu se asi už nikdy nedovíme. [pozn5]
Poznámka 1 - Město Höxter ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko leží na horním toku řeky Wessery. Když byl roku 822 z popudu Ludvíka Pobožného založen klášter Corvey, byl Höxter je malá osad, která začala ovšem ihned vzkvétat, takže už roku 1250 obdržela městská práva a od roku 1295 patřila do spolku Hanzy. Malebné město se soubory hrázděných domů tzv. wesserské renesance zažilo ve své historii dvakrát krvavou lázeň. Poprvé to bylo v dobách třicetileté války, kdy bylo v roce 1634 vojáky Katolické ligy pobito 1500 měšťanů a samo město bylo zcela zbídačeno. Druhý takto hrůzný čin, který lidem zastavil srdce a zakalil oči, se odehrál 19. září 2005, kdy se v domě, stojícím hned vedle starobylé radnice, odpálil sebevrah s 900 l benzínu. Zahynuli tenkrát tři lidé a více jak stovka jich bylo raněno.
Poznámka 2 - Městečko Bad Pyrtmont ve spolkové zemi Dolní Sasko byly proslavené lázně již za časů starých Římanů a Germánu, kteří se tu oddávali konejšivým účinkům šesti minerálních pramenů. Lázně, kterými protéká tajemná řeka Emmer, jsou dodnes vyhlášené nejkrásnějšími lázeňskými parky v Německu a jejich nádherné palmové zahrady očarují každého návštěvníka.
Poznámka 3 - Švábský šlechtický rod Reischachové odvozuje svůj původ od hradu Burrach v Reischachu, ležícího asi dva km od kláštera Wald v Severním Porýní-Vestfálsku. Ze založení kláštera neměli tenkrát hradní pánové žádnou radost, protože od toho dne začal mezi klášterem a hradem boj o moc nad přilehlým panstvím, který skončil opuštěním hradu. Dnes je osada Reischach částí obce Wald a z hradu zůstalo jen pár kamenů a mezi lidem pár pověstí o zakladateli rodu, Ulrichovi z Reischachu.
Poznámka 4 - Hrabě Johann Tilly (1559 – 1632) byl slavný vojevůdce Katolické ligy v dobách třicetileté války, jemuž byl život vojenský předurčen už od kolébky. Vychovali ho jezuité a vojenského řemeslu se vyučil ve službách španělského krále a později císaře. Ostruhy získal i v urputném boji proti Turkům, ale největší zásluhy si získal během třicetileté války. Ano, byl to onen muž, který vyhrál bitvu na Bílé hoře a pak byl nesčetněkrát proklet těmi, co měli méně štěstí než on a stáli na popravišti. On sám zemřel jako pravý voják na následky zranění v bitvě.
Poznámka 5 - Lidová pověst „Die fünf Kreuze“ (DS ) je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila, po svém převyprávěla a poznámkami doplnila Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková