Kamenný stůl

Bratři GrimmovéV hesenské osadě Bingenheim[pozn1] v okrese Wetterau[pozn2] se kdysi pod lípou u místní radnice konaly třikrát ročně soudy setnin[pozn3]. Při této příležitosti se sem sjížděli mnozí urození pánové, kteří byli ve fuldské marce usazeni.

Pod zdejší lípou stál kamenný stůl, o kterém se vyprávělo, že ho přivezli z hory Vysoká, z hlubokého lesa ležícího proti hradu Staden[pozn4].

V tom lese na Vysoké měli v dávných dobách sídlit divocí lidé, stopy jejich rukou jsou prý ve zde rozesetých balvanech k rozeznání. Lidé nalezli tři vydlabané kamenné sedátka těch divých lidí.

V létě roku 1604 měl kdosi z lidí v tom popsaném lese za bílého dne vidět tři bíle oděné poutníky [pozn5].
Poznámka 1 - Hrad Bingenheim věnoval Ludvík pobožný v roce 817 klášteru ve Fuldě. Fuldský opat Heinrich von Kranluchen dostal v roce 1357 od císaře Karla IV. Povolení, aby pod hradem vybudoval opevněné město. Ale tento plán vzal za své a osada pod hradem zůstala po všechny časy jen vískou, ale světově proslulou, protože právě zde začaly v raném novověku čarodějnické procesy, jejichž první oběti se stal v roce 1652 nebohý Hans Rau. Dnes je Bingenheim součástí obce Echzell a jeho chloubou je malebný zámek ze 17.století, který dnes slouží jako společenské centrum.
Poznámka 2 - Wetterau je rovinatý a úrodný kraj kolem řeky Wetter, který najdete v Hesensku severně od Frankfurtu nad Mohanem.
Poznámka 3 - Soudy setnin byly přejaty tradicí z Franské říše do jihovýchodního a středního Německa. Šlo o lidové soudní shromáždění, které se konalo několikrát do roka a bylo důvodem k tomu, aby se člověk setkal s přáteli i nepřáteli, dobře se pobavil, pojedl a popil. Setnina (z latinského centena) bylo správní území, které zahrnovalo 10 až 30 obcí a v jehož čele stál pod přísahou setník (centenarius), muž šlechtického původu s titulem hraběte, který pak předsedal i soudu. Před tento soud byly předkládány většinou občansko-právní spory, ale nebyly vyloučeny ani procesy hrdelní. Pokud nebyl člověk s rozsudkem soudu setnin spokojen, mohl se odvolat k vyššímu soudu hraběcímu.
Poznámka 4 - Pozůstatky středověkého vodního hradu Staden, který byl v roce 1156 dán v léno klášteru ve Fuldě, najdete na severním okraji stejnojmenné osady; ta dnes tvoří součást obce Florstadt.
Poznámka 5 - Lidová pověst „Der Steintisch zu Bingenheim“ (DS 167) je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila, po svém převyprávěla a poznámkami doplnila Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková