Válka a mír

Bratři GrimmovéStalo se to 18. srpna roku 1644, když táhnul kurfiřt Johan Georg I. [pozn1] Saskem k městu Chemnitz [pozn2]. Jeho lidé našli v okolním lese divoženku, která prý byla jen loket vysoká, ale jinak vypadala úplně jako člověk. Obličej, ruce i chodidla měla hladké, ale ostatní části těla porostlé srstí.

Stvoření začalo mluvit a řeklo: „Všem oznamuji, že přináším do země mír.“ Tu kurfiřt poručil, aby divoženku ihned pustili, protože právě před 25 lety lidé chytili nějakého mužíčka stejného vzezření, který jim tenkrát oznámil nepokoj a válku. [pozn3]
Poznámka 1 - Kníže z albertinské větve rodu Wetinů, Johann Georg I. (1585 – 1656) se stal saským kurfiřtem v roce 1611. Období jeho vlády spadají do dlouholetých půtek katolíků s protestanty, ve kterých se snažil být saský kurfiřt, sám vládce protestantského regionu, neutrální. Teprve nestydané plundrování jeho země vojsky Katolické ligy ho donutilo přimknout se ke švédskému králi Gustavu Adolfovi a po bitvě u Breitenfeldu v roce 1631 svůj kraj od katolických raubířů vyčistil. Ovšem po smrti švédského krále se s katolickým císařem Ferdinadem usmířil a slíbil mu svoji veškerou pomoc v boji proti Švédům i Francouzům, za což dostal ke svým statkům v léno bohatou lužickou Pirnu a Eilenburg. Inu, byl to muž bez skrupulí a jemných mravů by se u něj člověk nedohledal, miloval divoký lov a divoké pitky, jeho záliba ve vínu byla terčem mnohých dvorských vtipů.
Poznámka 2 - Překrásné město Chemnitz (česky Saská Kamenice, mnozí si ho pamatují ještě pod názvem Karl-Marx-Stadt) dostal svůj název podle stejnojmenné řeky, tedy podle Kamenice, a leží v saské části krušnohorské pánve. V údolí řeky Kamenice založil císař Lothar II. v roce 1136 benediktýnský klášter St.Marien, nedaleko kterého založil jeho následovník Friedrich Barbarossa osadu, ze které bylo již v roce 1308 svobodné říšské město a už ve středověku bylo významným hospodářským centrem Německa. Právě Chemnitz byl v novodobé historii kolébkou průmyslové revoluce a přezdívalo se mu saský Manchester. Ještě dnes je mezi domorodým lidem známo rčení: „Co se v Chemnitzu vyrobí, to se v Lipsku prodá a v Drážďanech prohýří.“
Poznámka 3 - Lidová pověst „Krieg und Frieden“ (DS 169 ) je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila, po svém převyprávěla a poznámkami doplnila Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková