Dlouhán v Mordýřské uličce

Bratři GrimmovéTenkrát v roce 1519, před tím než propukl v Hofu[pozn1] mor, lidé prý za nocí viděli vysokého černého muže Mordýřské uličce. Když se dlouhán rozkročil, dotýkala se jeho rozložitá stehna obou stran uličky a jeho hlava čněla nad okolní domy.

Tajemného muže viděla také moje pramáti Walburga Widmänninová, která musela jednoho večera touto uličkou projít. Tu uviděla černého dlouhána, který měl jednu nohu u vjezdu do hospody a druhou naproti na druhé straně uličky u velkého domu. Úlekem a strachy nevěděla, zda má jít zpět nebo vpřed, ale pak se toho ve jménu Páně odvážila, přežehnala se křížem a šla přímo středem uličky, aby prošla mezi jeho nohama, protože to tak udělat musela, aby ji duch nepronásledoval.

Tu sotva prošla, srazil přízrak nohy, což třesklo a zahřmělo tak silně, jakoby se měly zřítit v Mordýřské uličce všechny domy.

Potom následovala morová rána a umírání začalo jako první právě v Mordýřské uličce. [pozn2]
Poznámka 1 - Jedná se pravděpodobně o bavorský Hof, který najdete na severovýchodu v regionu Horní Franky. Typické město s historickým centrem hrázděných domů leží v úrodném údolí řeky Sály, jejíž všechny vody nezabránily tomu, aby město při požáru založeném husitskou rukou v roce 1430 z velké části neshořelo.
Poznámka 2 - Lidová pověst „Der lange Mann in der Mordgasse zu Hof“ (DS 168) je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila, po svém převyprávěla a poznámkami doplnila Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková