Strašidelný průvod

Bratři GrimmovéBlízko obce Oberkainsbach[pozn1], která toho času patří pod správu hraběcího úřadu na Reichenbergu[pozn2], v předhůří Odenwaldu[pozn3], stojí na jedné hoře ponuré ruiny prastarého hradu Schnellerts[pozn4].

Hodinu cesty odtud, v klíně rodensteinské marky, žili tenkrát pánové z Rodensteinu[pozn5], kteří již po meči vymřeli. Ruiny jejich starého loupežnického hradu jsou ještě dnes patrné. Poslední vlastník tohoto hradu se proslavil obzvláštní mocí, množstvím pacholků a naloupeným bohatstvím natolik, že si o něm lidé dodnes vyprávějí následující pověst:

Když se schyluje k válce, vytáhne hradní pán za soumraku ze svého obvyklého sídla na hradě Schnellerts, doprovázen svou chasou a za hlaholu trumpet. Průvod táhne cestou necestou, hložím i trnovím, přes dvůr a stodolu Simona Dauma v Oberkainsbachu až k Rodensteinu; celý ten průvod má naspěch, jako by se chtěl co nejdříve dostat do bezpečí. Člověk prý zcela jasně slyší řinčení zbraní a výsměšný pokřik, pobízení koní, ano rozeznává i jednotlivá slova, kterými vůdce pobízí a kárá chvátající zbrojný lid.

Je-li však naděje na mír, pak putuje stejný průvod z Rodensteinu zpět na hrad na Schnellerts, ale tentokrát v poklidu a beze spěchu; to si může pak člověk být jistý, že bude opravdu uzavřen mír.

Než se na jaře roku 1815 vylodil císař Napoleon, šla zdejším krajem pověst, že pán z Rodensteinu opět vytáhl na svůj válečný hrad.

Na hraběcím úřadu na Reichenbergu u Reichelsheimu[pozn6] bylo kvůli tomu průvodu duchů vyslechnuto mnoho svědků, protokoly začínají rokem 1742 a končí v roce 1764. Průvod měl být viděn i v červenci roku 1792.

Podobné pověsti a výpovědi se opět objevují v okolí Rýna v roce 1816. Někteří jmenují místo Rodensteinů pána Lindenschmieda, o kterém se zpívá známá lidová píseň, jak rajtuje na statném oři dolů či nahoru Rýnem.

Jiní zase ujišťují, že Schnellert ze svého hradu táhne na Rodenstein, aby mohl svého zapřisáhlého nepřítele Rodensteina potírat i jako duch. [pozn7]
Poznámka 1 - Osada Oberkainsbach je dnes součástí obce Reichelsheim v odenwaldském okrese v Hesensku, leží na žulovém masivu v jižní části půvabného údolí říčky Kain. První písemná zmínka o osadě pochází z roku 1333, další důležitou událostí hodnou zaznamenání bylo udělení hrdelního práva a vybudování šibenice v roce 1625. Dnes je dominantou malebného sídla s necelými sedmi sty obyvateli z dáli viditelná hřbitovní kaple, kde se lidé po staletí modlí za spásu duše všech svých hříšníků.
Poznámka 2 - Dnes renesanční zámeček Reichenberg se nachází na vyvýšeném pahorku v obci Reichelsheim v odenwaldském okrese v Hesensku. Vystavěn byl původně jako hrad v roce 1150, ale v 16. století ho říšský hrabě Schenk nechal přestavět do dnešní podoby. Zámek přežil všechny válečné vřavy a sloužil až do roku 1731 jako hraběcí rezidence. Dnes je využíván jako kulturně-společenské centrum.
Poznámka 3 - Odenwald je bájeslovné středohoří rozkládající se ve spolkových zemích Hesensko, Bavorsko a Bádensko – Württembersko. Pokud zvídavý turista zdolá jeho nejvyšší horu Katzenbuchel (626 m n.m.), může se kochat pohledem z ještě o pár metrů vyšší rozhledny po celém kraji. Podle písně Nibelungů měl být právě v hesenské části odenwaldského pohoří úkladně zabit udatný drakobijce Sigfried.
Poznámka 4 - Zříceninu hradu Schnellerts najdete na zalesněném vrcholku hory Schnellertsberg poblíž obce Brensbach v odenwaldském okrese v Hesensku. Je to s podivem, ale o tomto pověstmi opředeném hradě se nedochovaly žádné písemné zmínky. Hrad byl pravděpodobně zničen zakrátko po vybudování někdy ve 13. Století, takže jediná zmínka o tomto místě vznikla z pera hraběcího úředníka, který v roce 1742 zaznamenal zprávu o průvodu duchů, který vychází z hradu a projíždí s povykem okolím.
Poznámka 5 - Obranný hrad Rodenstein, který patřil pánům z Crumbachu a Rodensteinu, pocházejících z franského Crumbachu, byl postaven v roce 1240 jako vzdor proti pánům hradu Reichenbergu. Jeho zakladatel však díky prokletí nenachází klid v hrobě a vždy, když je kraj ve válečném ohrožení, vstává z hrobu a se svým zbrojným lidem působí povyk, kterým obyvatele před přicházející pohromou varuje. Hrad nebyl nikdy dobyt, ale po smrtí Adama Rodensteina v roce 1635 hrad pomalu zpustl a chátral. Dnes místo kdysi pyšného hradu najdeme jen zříceninu, která je po rekonstrukci přístupná návštěvníkům.
Poznámka 6 - První písemná zmínka o obci Reichelsheim v odenwaldském okrese je z roku 1303. Klenotem, který zdobí tuto malebnou obec, ve které se každoročně odehrává festival pověstí a pohádek, je hrázděná radnice z roku 1514, ve které najdete dnes regionální muzeum.
Poznámka 7 - Lidová pověst „Rodensteins Auszug“ (DS 170) je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila, po svém převyprávěla a poznámkami doplnila Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková