Jak si trpaslíci půjčili chléb

Bratři GrimmovéFarář Hedler vyprávěl v roce 1684 o Selbitzu[pozn1] a Marlsreuthu následující: Mezi těmito dvěma vyjmenovanými městy leží v lese otvor, který obecně nazývají Trpasličí puklina, neboť před více než sto lety tamo bydleli v zemi trpaslíci, kteří od jistých obyvatel města Naila potřebnou potravu dostali. Albert Steffel, 70 let starý a v roce 1680 zemřelý, a Hans Kohmann, 63 let starý a v roce 1679 zemřelý, dva poctiví a hodnověrní občané, několikrát vyprávěli:

Kohmannův dědeček jednou oral pole, ležící poblíž Trpasličí pukliny, a jeho žena mu přinesla k snídani čerstvě upečený chléb, zabalený v šátku, a položila jej na mez. Za chvíli přišly dvě trpaslice a na rolníkovi si chleba vyprosily; ony měly svůj chléb zrovna v peci, ale jejich hladové děti nechtěly už čekat, a ony mu nabídly, že za chléb ten svůj v poledne zpět přinesou. Dědeček souhlasil, a když byly v poledne trpaslice přišly, sněhobílý ubrousek prostřely a na něj s mnohými díky a přáními horký bochník položily. Sedlák mohl bez ostychu ten chleba sníst; ubrousek si poté odnesly.

Taky mu trpaslice sdělily, že se nyní v okolí mnoho hamrů zakládá a trpaslíci jsou tím velmi znepokojeni, že se tak umluvili a tohle milované místo opustí. Také k tomu vyhnání kletby a zapřísahání lidí přispěly, stejně jako znesvěcení neděle, kdy sedláci před mší svá pole obhlížejí, což je velmi hříšné. Zakrátko několik čeledínů se zapálenými loučemi vlezlo do Trpasličí pukliny, uvnitř již zpustlé. Našli velmi nízkou chodbu, která se pak rozšířila do rozsáhlého, ve skále vysekaného prostoru, čtyřhranného, vysokého na velikost dospělého člověka. Na každé stěně se nacházelo množství malých dvířek. Ale ty chasníky z toho posedla hrůza a vrátili se zpět, aniž by si ty komůrky byli prohlédli. [pozn2]
Poznámka 1 - Městečka Naila, Selbitz i Marlsreuth se nacházejí ve spolkové zemi Bavorsko, na severním okraji Franského lesa. Říká se, že tenkrát přece jen všichni trpaslíci neodešli, pár jich tu zůstalo, jsou to prý ti, co mají srdce okouzlené magickou krásou Franského lesa.
Poznámka 2 - Pověst "Zwerge leihen Brot“ je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů. Překlad Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková