Jura v Pomořanech

Bratři GrimmovéV Pomořanech [pozn1]měl jeden solivarský [pozn2] pacholek starou ženu, která byla čarodějnice. Život s tim nehezkým stvořením se Jurovi již notně omrzel, a tak jednoho dne pojal lstivou myšlenku, že se vydá domů do Hessenska[pozn3], aby tam navštívil své staré přátele. Jeho žena, která se strachovala, že se jí muž už nevrátí, ho však nechtěla pustit. Jura ale jejího nářku nedbal a na cestu se vydal.

Když několik dní takto vandroval, tu se za ním pojednou, kde se vzal, tu se vzal, objevil obrovský černý býk, sklonil svou rohatou hlavu, nabral Juru mezi nohama, zvedl ho do výše a uháněl s ním zpět do Pomořan. Neběžel však silnicí, jak by lidský rozum kázal; to divé zvíře se hnalo cestou necestou, přes pole a lesy, po vodě i po zemi a za několik strašlivých hodin položilo ustrašeného a třesoucího se, zpoceného a rozedraného Juru na práh domu jeho ženy. Ta květina jeho bytí ho byla zhurta přivítala, řkouc: „Podívejme! Pán je už doma?! Nu, já tě naučím utíkat!“ Potom mu ve své dobrotě dala novou košili i gatě a podala mu i jídlo, aby k sobě zase přišel a po všechny časy jí byl milujícím manželem.[pozn4][pozn5]
Poznámka 1 - Bohužel bratři Grimmové, protože opravdu nemohli tušit, že v historicky blízké době dojde k rozdělení Pomořan mezi více států, neupřesnili, které Pomořansko mají na mysli. Zda je to myšleno všeobecné jako označení historického území u Baltského moře, jehož větší část je dneska součástí Polska, tedy tzv.Východní Pomořany. Nebo zda se jedná o tzv.Přední Pomořany, území osídlené pobaltskými Slovany, které bylo germanizováno v 13.-14-století a po druhé světové válce se stalo součástí bývalé Německé demokratické republiky. Dnes je tato část Pomořan součástí spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko.
Poznámka 2 - Solivarský pacholek pracoval v solných dolech.
Poznámka 3 - Hessensko je spolková země, která se rozkládá mezi Rýnem a Vezerou. Měl to ten pacholek domů pěkný kus cesty.
Poznámka 4 - Že vám uprchlé milence, milé dívky i ženy, přinese černý býk, to je prastaré kouzlo. Přečtěte si též pověst Kouzelné byliny vařiti. Bohužel složení toho lektvaru se nedochovalo, neboť čarodějnice se podařilo mužských spiklencům v řeholním rouše úspěšně vyhubit na hranicích.
Poznámka 5 - Lidová pověst je ze sbírky pověstí bratří Grimmů a pro vaši potěchu ji převyprávěla Jitka Janečková. Promiň Wilhelme:-)www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková