Čarokvětná polana

Bratři Grimmové

n a více než jednom místě si lidé ve Švýcarsku vypráví pověst o polaně [pozn1] , která byla kdysi kvetoucí a úrodná, ale pak byla z úradku Božího zavalena ledem a kamením. Nejrozšířenější je pověst z masivu Klariden [pozn2] v Bernském Hornozemí:

p řed dávnými časy tu byla horská pastvina tak bohatá a nádherná, že tu dobytek nadmíru prospíval. Každou krávu mohli dojit i třikráte za den a pokaždé dala dvě vědra mléka, přičemž jedno vědro bylo tenkrát půltřetího mázu [pozn3] . Tenkráte na té hoře hospodařil zámožný a rozšafný pastýř a ten se byl tak pyšný, že se prostým a prastarým zvykům své země jen vysmíval. Svoji salaš si nechal vystavět po panském způsobu a ucházel se o přízeň Kateřiny, jedné velmi krásné dívky. Ve své zpupnosti nechal vystavět schody, které vedly do jeho domu, ze sýrů, ty schody pak služebníci umývali čistým mlékem. Po sýrových schodech chodila jeho nejmilejší Kateřina, jeho oblíbená kráva Brunava [pozn4] a jeho pes Rýn [pozn5] .

p astýřova zbožná matka neměla o tom rouhání povědomí a jedné letní neděle se rozhodla syna v horách navštívit. Cestou se řádně unavila, tak si nahoře sedla k odpočinku a poprosila syna o něco k pití. Tu navedla Kateřina svého milého, aby vzal nádobu a do ní dal kyselé mléko, přisypal písek a to pak matce podal. Ale matka, rozhořčená tím bohaprázdným počínáním, spěchala pryč, na úpatí hory Klariden se zastavila, otočila a ty bezbožníky proklela a poručila Božímu soudu. Pojednou se zvedla strašlivá bouře a ty Bohem požehnané pláně zpustošila. Pastvina i salaš byly zasypány kamením, lidé i zvířata zahynuli.

d uchové pastýře a jeho blízkých jsou zatraceni, jsou odsouzeni k věčnému bloudění po té hoře a k tomu musí pastýř pronášet průpovídku: „Já a můj pes Rýn, moje kráva Brunava a moje Kateřina musíme navěky bloudit na hoře Klariden.“ Kdyby je chtěl někdo vysvobodit, musel by to být pastýř, musel by být Velký Pátek a musel by podojit krávu Brunavu, jejíž vemeno obklopují trny, a nesměl by u toho promluvit. Ale protože trny krávu ty bodají, tak divočí a ani chvíli nepostojí, takže její dojení je velmi těžká věc.

j ednou jeden pastýř nadojil skoro polovinu vědra, když se tu znenáhla objevil muž, poklepal mu na rameno a zeptal se: „Tak co, pění? Pění?“ A pastýř se zapomněl a odvětil. „Jo!Jo!“ A tak bylo zase vše ztraceno a kráva Brunava jim zmizela z očí. [pozn6]

Oddělovač

Poznámka 1 - Polana je pastvina na náhorní plošině.   Zpět
Poznámka 2 - Berner Oberland najdete ve Švýcarsku na jih od města Bernu Bratří Grimmové byli velcí jazykovědci, ale jejich geografické znalosti nebyly patrně bez poskvrnky. Když budete hledat a pátrat, horu Clariden zde nenajdete. Ale tahle pověst se jmenuje v originále Blümelisalp a hora tohoto jména tu opravdu stojí. Vydáte-li se z Bernu do Interlakenu a odtud pojedete ještě asi 20 km na jih k Mürrenu, pak vystupte z auta a podívejte se k jihu. Po vaší pravé ruce se bude tyčit štít Blümelisalphorn 3664 m n.m. a po levé ruce budete mít panenskou Jungfrau 4158 m n.m.   Zpět
Poznámka 3 - Masiv Clariden najdete v Bündnerském Hornozemí, když se vydáte z Zürichu dálnici N4a asi 80 km na jih do města Altdorfu, které leží na břehu Urnerského jezera Pak se dejte silnicí č.17 do Klausenpassu a zvedněte oči, vysoko nad vámi se budou tyčit štíty Clariden 3267 m n.m., Schärhorn 3295 a Tödi 3614 m n.m.   Zpět
Poznámka 4 - Nevím sice kolik měl mléčný máz, ale vězte že máz piva se rovnal dvěma holbám či čtyřem žejdlíkům či 1,451 l, poručili-li jste si maz vína, pak vám nalili 1,87 l.   Zpět
Poznámka 5 - Brunava tak to je můj romantický výmysl, neboť v originále je jméno té krávy Bruendel, což má vystihovat typickou barvu té krávy. Ja vím, máte představu, že v Alpách pobíhají fialové krávy Milka, ale byli byste zklamáni, ty krávy jsou hnědé.   Zpět
Poznámka 6 - Tak jestlipak víte, proč se psům dávají jména velkých řek? Naši předkové, myslím tím celou indoevropskou jazykovou kotlinu věřili, že takové jméno psa ochrání před očarováním od zlodějů a před vzteklinou. Tak mocnou magickou sílu měla v těch dobách ta čistá voda, co tu všude tekla vůkol.   Zpět
Poznámka 7 - Pověst "Blümelisalp" je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů. Přeložila a převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmové
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmové
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmové
Blangenmoorské strašidlo - Anonym
Bludičky - Bratři Grimmové
Blumenstein - Bratři Grimmové
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmové
Býčí močál - Bratři Grimmové
Býčí potok - Bratři Grimmové
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmové
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmové
Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy - Anonym
Ďáblova mříž - Bratři Grimmové
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmové
Děvin skok - Bratři Grimmové
Divodějná kolébka - Bratři Grimmové
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmové
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmové
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmové
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmové
Dobromysl a jablečník - Bratři Grimmové
Döngesské jezero - Bratři Grimmové
Drolící se žebro - Bratři Grimmové
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmové
Dvě divoženky - Bratři Grimmové
Ekerken - Bratři Grimmové
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmové
Geroldseck - Bratři Grimmové
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmové
Hastrman - Bratři Grimmové
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmové
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmové
Házení košil - Bratři Grimmové
Helfenstein - Bratři Grimmové
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmové
Hessenské údolí - Bratři Grimmové
Hincelman - Bratři Grimmové
Hladotrysk - Bratři Grimmové
Holínka - Bratři Grimmové
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmové
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmové
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmové
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmové
Huckup - Anonym
Hučka - Bratři Grimmové
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmové
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmové
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmové
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmové
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmové
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmové
Jak tenkrát trpaslíci odešli - Bratři Grimmové
Jan Pasovský - Bratři Grimmové
Jasnovidný křišťál - Bratři Grimmové
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmové
Jezero Seeburg - Bratři Grimmové
Johann Hübner - Bratři Grimmové
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmové
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmové
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmové
Kočeví - Bratři Grimmové
Köterberg - Bratři Grimmové
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmové
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmové
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmové
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmové
Král Zelenoles - Bratři Grimmové
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Krysař z města Hameln - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmové
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmové
Legenda o Mariazellu - Anonym
Lilie - Bratři Grimmové
Mechyňka - Bratři Grimmové
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmové
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmové
Milostný potok - Bratři Grimmové
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmové
Mönchsberg - Anonym
Mrtvé údolí - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmové
Můrka - Bratři Grimmové
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmové
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmové
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmové
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmové
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmové
O křivém přísahání - Bratři Grimmové
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmové
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmové
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmové
O pokladu a třešních - Bratři Grimmové
O prokletém prameni - Bratři Grimmové
O rarášcích - Bratři Grimmové
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmové
O svatých pramenech - Bratři Grimmové
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmové
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmové
Obr Haymon - Bratři Grimmové
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmové
Obří hra - Bratři Grimmové
Obří hračka - Bratři Grimmové
Obří kameny - Bratři Grimmové
Obří prst - Bratři Grimmové
Obří sloupy - Bratři Grimmové
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmové
Ochsenberg - Bratři Grimmové
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmové
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmové
Pán ze Scherfenbergu a trpaslík - Bratři Grimmové
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmové
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmové
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmové
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmové
Paní von Bonikau - Bratři Grimmové
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmové
Panna Eli - Bratři Grimmové
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmové
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmové
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmové
Permoníci - Bratři Grimmové
Pět křížů - Bratři Grimmové
Plavec - Bratři Grimmové
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmové
Podvrženec - Bratři Grimmové
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmové
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmové
Prokletá vesnice - Bratři Grimmové
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmové
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmové
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmové
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmové
Samorodý peníz - Bratři Grimmové
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Sklepní skřítek - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmové
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmové
Spící vojsko - Bratři Grimmové
Spiritus familiaris - Bratři Grimmové
Starý vinný sklep u Salurnu - Bratři Grimmové
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmové
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný průvod - Bratři Grimmové
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmové
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmové
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmové
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmové
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmové
Těžké dítě - Bratři Grimmové
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmové
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmové
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmové
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmové
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmové
Trpaslíci ze Svatošských skal - Bratři Grimmové
Trpasličí hory - Bratři Grimmové
Trpasličí nohy - Bratři Grimmové
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmové
Untersberg - Bratři Grimmové
Utopené dítě - Bratři Grimmové
Utržené ouško - Bratři Grimmové
Válka a mír - Bratři Grimmové
Vodní právo - Bratři Grimmové
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmové
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmové
Vodnické nohy - Bratři Grimmové
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmové
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmové
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmové
Zeitelmoos - Bratři Grimmové
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmové
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmové
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons