Jak šel sedlák pro vavřín

Bratři Grimmov�

k dysi dávno žili v jedné vsi jeden sedlák a selka. Tu selku si velmi oblíbil místní farář a měl jedno velké přání, rád by si s ní jednou užil sám opravdu pěkný den, což by té selce také přišlo náramně vhod.

j ednoho dne farář selce řekl: „Moje milá, nyní jsem vyspekuloval, jak bychom si to mohli jednou spolu pěkně užít. Víš, jak to uděláme? Lehneš si ve středu do postele a svému muži řekneš, že jsi nemocná, a budeš se toho držet až do neděle, kdy budu mít kázání, na kterém budu kázat, že kdo má doma nemocné dítě, nemocného muže či ženu, nemocného otce nebo matku, nemocnou sestru či bratra, nebo kohokoliv jiného, ať vykoná pouť na Kozí vrch ve Ztracené Lhotě, kde je k mání měřice vavřínu za krejcar, potom se to nemocné dítě, nemocný muž či žena, nemocný otec či matka, nemocná sestra či bratr či kdokoliv jiný na místě uzdraví.“ „Tak to uděláme!“ zamnula si ruce selka.

p řišla středa a selka se držela zuby nehty v posteli a předstírala, že je jí velmi zle. Její ubohý muž jí snášel všechno, co by ji mohlo vyléčit, ale nic nepomáhalo. Když přišla neděle, selka řekla: „Je mi sice tak zle, jako bych měla každou chvíli sejít ze světa, ale chtěla bych ještě jednou slyšet nedělní kázání našeho pana faráře.“ „Mé dítě,“ odvětil sedlák: „nedělej to, pokud vstaneš, může se ti přitížit. Víš co? Já na to kázání půjdu sám a dám pozor a pak ti budu vyprávět, co pan farář řekl.“ „Dobrá,“ řekla selka: „tak jdi a dávej dobrý pozor a povíš mi vše, co jsi slyšel.“

a tak šel sedlák na kázání a farář začal, že kdo má doma nemocné dítě, nemocného muže či ženu, nemocného otce nebo matku, nemocnou sestru či bratra, nebo kohokoliv jiného, ten musí vykonat pouť na Kozí vrch do Ztracené Lhoty, kde je měřice vavřínu za krejcar, a tomu se pak doma nemocné dítě, nemocný muž či žena, nemocný otec nebo matka, nemocná sestra či bratr, nebo kdokoliv jiný ihned uzdraví. Kdo hodlá tu cestu podniknout, má za farářem po mši přijít, aby mu při té cestě koupil měřici vavřínu; dostane od něj pytel i ten krejcar. Tu nebylo v kostele šťastnější duše než ta sedlákova, po mši hned běžel k faráři a dostal od něj pytel na vavřín i krejcar.

p otom přišel domů a už ode dveří volal: „Juchů, milá ženo, jako bys už byla zdravá. Pan farář dneska kázal, že kdo má doma nemocné dítě, nemocného muže či ženu, nemocného otce nebo matku, nemocnou sestru či bratra, nebo kohokoliv jiného a vykoná pouť na Kozí vrch ve Ztracené Lhotě, kde prodávají pytel vavřínu na krejcar, tomu bude doma nemocné dítě, nemocný muž či žena, nemocný otec nebo matka, nemocná sestra či bratr, nebo kdokoliv jiný ihned na místě uzdraven. Tady mám od pana faráře ten pytel na vavřín i krejcar a hned se vydám na cestu, abys byla co nejdříve zdravá.“ A odešel pryč. Ale jen zmizel za humny, byla selka na nohou a farář klepal na dveře. Ale ty necháme zatím stranou a podíváme se za sedlákem.

u ž pěknou chvíli upaloval, aby dorazil na Kozí horu co nejdříve, když tu potkal svého kmotra, který přicházel z jarmarku, kde prodal vejce. „Pochválen buď Ježíš Kristus, chlapče,“ řekl kmotr: „kampak tak uháníš?“ „Až na věky, kmotříčku, až navěky.“ řekl sedlák: „Moje žena onemocněla a já jsem dneska slyšel farářovo kázání, že když má jeden doma nemocné dítě, nemocného muže či ženu, nemocného otce nebo matku, nemocnou sestru či bratra, nebo kohokoliv jiného, ať vykoná pouť na Kozí horu ve Ztracené Lhotě, kde je k mání pytel vavřínu za krejcar, tomu se pak doma nemocné dítě, nemocný muž či žena, nemocný otec nebo matka, nemocná sestra či bratr, nebo kdokoliv jiný na místě uzdraví. A tak jsem si od faráře vyzvedl pytel na vavřín a krejcar a teď jsem na cestě do Ztracené Lhoty.“

a le milý chlapče,“ řekl kmotr sedlákovi: „to jsi tak prostomyslný, že bys tomu věřil? Víš co? Ten farář ti brousí za ženou a chtěl by si to s ní dnes užít, proto to navlekl tak, abys mu šel na celý den z cesty.“ „Myslíte, kmotříčku?“ řekl sedlák: „Tak to bych rád věděl, zda je to pravda.“ „No,“ řekl kmotr: „vlez si do mé nůše, já tě zanesu domů a tam uvidíš sám.“ A tak se stalo.

s edlák si vlezl do kmotříčkovy nůše a ten ho zanesl domů. Jak přicházeli k domu, bylo tam již veselo. Selka měla kus ode všeho, co pobíhalo na dvoře, zaříznutý a teď to pekla a pan farář jí k tomu fidlal na housličky. Tu na dveře zaklepal kmotr, a tak se selka zeptala, kdo je venku. „To jsem já, děvenko.“ řekl kmotr: „Nechej mne tu dnes na noc, neprodal jsem na trhu ani vejce a teď, abych je vlekl domů. Jsou těžká jak kameny, nemohu dál a už je už tma.“ „Inu, kmotříčku,“ řekla na to selka: „to mi přicházíte opravdu v nepříznivou chvíli. Ale protože není zbytí, tak pojďte dovnitř a sedněte si tam vzadu za pec.“

t ak se kmotr i s nůší vsoukal do kouta za pecí. Farář a selka se k sobě měli zatím rozpustile a byli opravdu veselí. Nakonec farář prosil: „Moje milá, ty umíš tak pěkně zpívat, zazpívej mi!“ „Ale co vás, pane faráři, nemá!“ řekla selka: „Já už dávno nezpívám, to za mých mladých let, to jsem zpívávala, ale nyní je to všechno pryč.“ „Ej,“ řekl znova farář: „zazpívej mi alespoň trošičku!“

a tak začalo to veselé zpívání. Nejdříve spustila selka: „Pánbů ochraňuj toho ťulpase, ať se na Kozí hoře dosyta napase!“ Nato zazpíval veršík farář: „Ať tam spásá celičký rok, místo vavřínu jen obrok!“ Teď se ovšem přidal kmotr vzadu za pecí: „Ty můj milý hošíku, jak se ti leží v tom košíku?“ A tu spustil sedlák v nůši: „Nemám, nemám tu už stání, spěchám, spěchám na kázání!“

p ak sedlák z nůše vyskočil a faráře vypráskal z domu bičem. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der alte Hildebrand“ (KHM 95) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z německého dialektu přeložila, pro vaši potěchu po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmov�
Brémští muzikanti - Bratři Grimmov�
Bukač a dudek - Bratři Grimmov�
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmov�
Ďáblova babička - Bratři Grimmov�
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmov�
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmov�
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmov�
Duch v láhvi - Bratři Grimmov�
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmov�
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmov�
Hádanka - Bratři Grimmov�
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmov�
Hambálek - Bratři Grimmov�
Holota - Bratři Grimmov�
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmov�
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmov�
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmov�
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmov�
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmov�
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmov�
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmov�
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmov�
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmov�
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmov�
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmov�
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmov�
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmov�
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmov�
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmov�
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmov�
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmov�
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmov�
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmov�
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmov�
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmov�
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmov�
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmov�
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmov�
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmov�
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmov�
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmov�
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmov�
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmov�
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmov�
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmov�
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmov�
Lišák a husy - Bratři Grimmov�
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmov�
Lišák a kočka - Bratři Grimmov�
Lišák a kůň - Bratři Grimmov�
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmov�
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmov�
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmov�
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmov�
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmov�
O Červené Karkulce - Bratři Grimmov�
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmov�
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmov�
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmov�
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmov�
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmov�
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmov�
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmov�
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmov�
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmov�
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmov�
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmov�
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmov�
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmov�
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmov�
Obr Paleček - Bratři Grimmov�
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmov�
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmov�
Paní Zima - Bratři Grimmov�
Pasáček - Bratři Grimmov�
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmov�
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmov�
Podvržené dítě - Bratři Grimmov�
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmov�
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmov�
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmov�
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmov�
Sedláček - Bratři Grimmov�
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmov�
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmov�
Stará žebračka - Bratři Grimmov�
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmov�
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmov�
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmov�
Švábská sedmička - Bratři Grimmov�
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmov�
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmov�
Tři lenoši - Bratři Grimmov�
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmov�
Trpasličí dárky - Bratři Grimmov�
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmov�
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmov�
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmov�
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmov�
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmov�
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmov�
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmov�
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmov�
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons