Strašidelný průvod

Bratři Grimmové

b lízko obce Oberkainsbach[pozn1] , která toho času patří pod správu hraběcího úřadu na Reichenbergu[pozn2] , v předhůří Odenwaldu[pozn3] , stojí na jedné hoře ponuré ruiny prastarého hradu Schnellerts[pozn4] .

h odinu cesty odtud, v klíně rodensteinské marky, žili tenkrát pánové z Rodensteinu[pozn5] , kteří již po meči vymřeli. Ruiny jejich starého loupežnického hradu jsou ještě dnes patrné. Poslední vlastník tohoto hradu se proslavil obzvláštní mocí, množstvím pacholků a naloupeným bohatstvím natolik, že si o něm lidé dodnes vyprávějí následující pověst:

k dyž se schyluje k válce, vytáhne hradní pán za soumraku ze svého obvyklého sídla na hradě Schnellerts, doprovázen svou chasou a za hlaholu trumpet. Průvod táhne cestou necestou, hložím i trnovím, přes dvůr a stodolu Simona Dauma v Oberkainsbachu až k Rodensteinu; celý ten průvod má naspěch, jako by se chtěl co nejdříve dostat do bezpečí. Člověk prý zcela jasně slyší řinčení zbraní a výsměšný pokřik, pobízení koní, ano rozeznává i jednotlivá slova, kterými vůdce pobízí a kárá chvátající zbrojný lid.

j e-li však naděje na mír, pak putuje stejný průvod z Rodensteinu zpět na hrad na Schnellerts, ale tentokrát v poklidu a beze spěchu; to si může pak člověk být jistý, že bude opravdu uzavřen mír.

n ež se na jaře roku 1815 vylodil císař Napoleon, šla zdejším krajem pověst, že pán z Rodensteinu opět vytáhl na svůj válečný hrad.

n a hraběcím úřadu na Reichenbergu u Reichelsheimu[pozn6] bylo kvůli tomu průvodu duchů vyslechnuto mnoho svědků, protokoly začínají rokem 1742 a končí v roce 1764. Průvod měl být viděn i v červenci roku 1792.

p odobné pověsti a výpovědi se opět objevují v okolí Rýna v roce 1816. Někteří jmenují místo Rodensteinů pána Lindenschmieda, o kterém se zpívá známá lidová píseň, jak rajtuje na statném oři dolů či nahoru Rýnem.

j iní zase ujišťují, že Schnellert ze svého hradu táhne na Rodenstein, aby mohl svého zapřisáhlého nepřítele Rodensteina potírat i jako duch. [pozn7]

Oddělovač

Poznámka 1 - Osada Oberkainsbach je dnes součástí obce Reichelsheim v odenwaldském okrese v Hesensku, leží na žulovém masivu v jižní části půvabného údolí říčky Kain. První písemná zmínka o osadě pochází z roku 1333, další důležitou událostí hodnou zaznamenání bylo udělení hrdelního práva a vybudování šibenice v roce 1625. Dnes je dominantou malebného sídla s necelými sedmi sty obyvateli z dáli viditelná hřbitovní kaple, kde se lidé po staletí modlí za spásu duše všech svých hříšníků.   Zpět
Poznámka 2 - Dnes renesanční zámeček Reichenberg se nachází na vyvýšeném pahorku v obci Reichelsheim v odenwaldském okrese v Hesensku. Vystavěn byl původně jako hrad v roce 1150, ale v 16. století ho říšský hrabě Schenk nechal přestavět do dnešní podoby. Zámek přežil všechny válečné vřavy a sloužil až do roku 1731 jako hraběcí rezidence. Dnes je využíván jako kulturně-společenské centrum.   Zpět
Poznámka 3 - Odenwald je bájeslovné středohoří rozkládající se ve spolkových zemích Hesensko, Bavorsko a Bádensko – Württembersko. Pokud zvídavý turista zdolá jeho nejvyšší horu Katzenbuchel (626 m n.m.), může se kochat pohledem z ještě o pár metrů vyšší rozhledny po celém kraji. Podle písně Nibelungů měl být právě v hesenské části odenwaldského pohoří úkladně zabit udatný drakobijce Sigfried.   Zpět
Poznámka 4 - Zříceninu hradu Schnellerts najdete na zalesněném vrcholku hory Schnellertsberg poblíž obce Brensbach v odenwaldském okrese v Hesensku. Je to s podivem, ale o tomto pověstmi opředeném hradě se nedochovaly žádné písemné zmínky. Hrad byl pravděpodobně zničen zakrátko po vybudování někdy ve 13. Století, takže jediná zmínka o tomto místě vznikla z pera hraběcího úředníka, který v roce 1742 zaznamenal zprávu o průvodu duchů, který vychází z hradu a projíždí s povykem okolím.   Zpět
Poznámka 5 - Obranný hrad Rodenstein, který patřil pánům z Crumbachu a Rodensteinu, pocházejících z franského Crumbachu, byl postaven v roce 1240 jako vzdor proti pánům hradu Reichenbergu. Jeho zakladatel však díky prokletí nenachází klid v hrobě a vždy, když je kraj ve válečném ohrožení, vstává z hrobu a se svým zbrojným lidem působí povyk, kterým obyvatele před přicházející pohromou varuje. Hrad nebyl nikdy dobyt, ale po smrtí Adama Rodensteina v roce 1635 hrad pomalu zpustl a chátral. Dnes místo kdysi pyšného hradu najdeme jen zříceninu, která je po rekonstrukci přístupná návštěvníkům.   Zpět
Poznámka 6 - První písemná zmínka o obci Reichelsheim v odenwaldském okrese je z roku 1303. Klenotem, který zdobí tuto malebnou obec, ve které se každoročně odehrává festival pověstí a pohádek, je hrázděná radnice z roku 1514, ve které najdete dnes regionální muzeum.   Zpět
Poznámka 7 - Lidová pověst „Rodensteins Auszug“ (DS 170) je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila, po svém převyprávěla a poznámkami doplnila Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmové
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmové
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmové
Blangenmoorské strašidlo - Anonym
Bludičky - Bratři Grimmové
Blumenstein - Bratři Grimmové
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmové
Býčí močál - Bratři Grimmové
Býčí potok - Bratři Grimmové
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmové
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmové
Čarokvětná polana - Bratři Grimmové
Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy - Anonym
Ďáblova mříž - Bratři Grimmové
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmové
Děvin skok - Bratři Grimmové
Divodějná kolébka - Bratři Grimmové
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmové
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmové
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmové
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmové
Dobromysl a jablečník - Bratři Grimmové
Döngesské jezero - Bratři Grimmové
Drolící se žebro - Bratři Grimmové
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmové
Dvě divoženky - Bratři Grimmové
Ekerken - Bratři Grimmové
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmové
Geroldseck - Bratři Grimmové
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmové
Hastrman - Bratři Grimmové
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmové
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmové
Házení košil - Bratři Grimmové
Helfenstein - Bratři Grimmové
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmové
Hessenské údolí - Bratři Grimmové
Hincelman - Bratři Grimmové
Hladotrysk - Bratři Grimmové
Holínka - Bratři Grimmové
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmové
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmové
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmové
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmové
Huckup - Anonym
Hučka - Bratři Grimmové
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmové
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmové
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmové
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmové
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmové
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmové
Jak tenkrát trpaslíci odešli - Bratři Grimmové
Jan Pasovský - Bratři Grimmové
Jasnovidný křišťál - Bratři Grimmové
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmové
Jezero Seeburg - Bratři Grimmové
Johann Hübner - Bratři Grimmové
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmové
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmové
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmové
Kočeví - Bratři Grimmové
Köterberg - Bratři Grimmové
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmové
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmové
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmové
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmové
Král Zelenoles - Bratři Grimmové
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Krysař z města Hameln - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmové
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmové
Legenda o Mariazellu - Anonym
Lilie - Bratři Grimmové
Mechyňka - Bratři Grimmové
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmové
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmové
Milostný potok - Bratři Grimmové
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmové
Mönchsberg - Anonym
Mrtvé údolí - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmové
Můrka - Bratři Grimmové
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmové
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmové
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmové
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmové
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmové
O křivém přísahání - Bratři Grimmové
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmové
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmové
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmové
O pokladu a třešních - Bratři Grimmové
O prokletém prameni - Bratři Grimmové
O rarášcích - Bratři Grimmové
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmové
O svatých pramenech - Bratři Grimmové
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmové
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmové
Obr Haymon - Bratři Grimmové
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmové
Obří hra - Bratři Grimmové
Obří hračka - Bratři Grimmové
Obří kameny - Bratři Grimmové
Obří prst - Bratři Grimmové
Obří sloupy - Bratři Grimmové
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmové
Ochsenberg - Bratři Grimmové
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmové
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmové
Pán ze Scherfenbergu a trpaslík - Bratři Grimmové
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmové
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmové
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmové
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmové
Paní von Bonikau - Bratři Grimmové
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmové
Panna Eli - Bratři Grimmové
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmové
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmové
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmové
Permoníci - Bratři Grimmové
Pět křížů - Bratři Grimmové
Plavec - Bratři Grimmové
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmové
Podvrženec - Bratři Grimmové
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmové
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmové
Prokletá vesnice - Bratři Grimmové
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmové
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmové
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmové
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmové
Samorodý peníz - Bratři Grimmové
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Sklepní skřítek - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmové
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmové
Spící vojsko - Bratři Grimmové
Spiritus familiaris - Bratři Grimmové
Starý vinný sklep u Salurnu - Bratři Grimmové
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmové
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmové
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmové
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmové
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmové
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmové
Těžké dítě - Bratři Grimmové
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmové
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmové
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmové
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmové
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmové
Trpaslíci ze Svatošských skal - Bratři Grimmové
Trpasličí hory - Bratři Grimmové
Trpasličí nohy - Bratři Grimmové
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmové
Untersberg - Bratři Grimmové
Utopené dítě - Bratři Grimmové
Utržené ouško - Bratři Grimmové
Válka a mír - Bratři Grimmové
Vodní právo - Bratři Grimmové
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmové
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmové
Vodnické nohy - Bratři Grimmové
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmové
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmové
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmové
Zeitelmoos - Bratři Grimmové
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmové
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmové
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons