Strašidelný průvod

Bratři Grimmov�

b lízko obce Oberkainsbach[pozn1] , která toho času patří pod správu hraběcího úřadu na Reichenbergu[pozn2] , v předhůří Odenwaldu[pozn3] , stojí na jedné hoře ponuré ruiny prastarého hradu Schnellerts[pozn4] .

h odinu cesty odtud, v klíně rodensteinské marky, žili tenkrát pánové z Rodensteinu[pozn5] , kteří již po meči vymřeli. Ruiny jejich starého loupežnického hradu jsou ještě dnes patrné. Poslední vlastník tohoto hradu se proslavil obzvláštní mocí, množstvím pacholků a naloupeným bohatstvím natolik, že si o něm lidé dodnes vyprávějí následující pověst:

k dyž se schyluje k válce, vytáhne hradní pán za soumraku ze svého obvyklého sídla na hradě Schnellerts, doprovázen svou chasou a za hlaholu trumpet. Průvod táhne cestou necestou, hložím i trnovím, přes dvůr a stodolu Simona Dauma v Oberkainsbachu až k Rodensteinu; celý ten průvod má naspěch, jako by se chtěl co nejdříve dostat do bezpečí. Člověk prý zcela jasně slyší řinčení zbraní a výsměšný pokřik, pobízení koní, ano rozeznává i jednotlivá slova, kterými vůdce pobízí a kárá chvátající zbrojný lid.

j e-li však naděje na mír, pak putuje stejný průvod z Rodensteinu zpět na hrad na Schnellerts, ale tentokrát v poklidu a beze spěchu; to si může pak člověk být jistý, že bude opravdu uzavřen mír.

n ež se na jaře roku 1815 vylodil císař Napoleon, šla zdejším krajem pověst, že pán z Rodensteinu opět vytáhl na svůj válečný hrad.

n a hraběcím úřadu na Reichenbergu u Reichelsheimu[pozn6] bylo kvůli tomu průvodu duchů vyslechnuto mnoho svědků, protokoly začínají rokem 1742 a končí v roce 1764. Průvod měl být viděn i v červenci roku 1792.

p odobné pověsti a výpovědi se opět objevují v okolí Rýna v roce 1816. Někteří jmenují místo Rodensteinů pána Lindenschmieda, o kterém se zpívá známá lidová píseň, jak rajtuje na statném oři dolů či nahoru Rýnem.

j iní zase ujišťují, že Schnellert ze svého hradu táhne na Rodenstein, aby mohl svého zapřisáhlého nepřítele Rodensteina potírat i jako duch. [pozn7]

Oddělovač

Poznámka 1 - Osada Oberkainsbach je dnes součástí obce Reichelsheim v odenwaldském okrese v Hesensku, leží na žulovém masivu v jižní části půvabného údolí říčky Kain. První písemná zmínka o osadě pochází z roku 1333, další důležitou událostí hodnou zaznamenání bylo udělení hrdelního práva a vybudování šibenice v roce 1625. Dnes je dominantou malebného sídla s necelými sedmi sty obyvateli z dáli viditelná hřbitovní kaple, kde se lidé po staletí modlí za spásu duše všech svých hříšníků.   Zpět
Poznámka 2 - Dnes renesanční zámeček Reichenberg se nachází na vyvýšeném pahorku v obci Reichelsheim v odenwaldském okrese v Hesensku. Vystavěn byl původně jako hrad v roce 1150, ale v 16. století ho říšský hrabě Schenk nechal přestavět do dnešní podoby. Zámek přežil všechny válečné vřavy a sloužil až do roku 1731 jako hraběcí rezidence. Dnes je využíván jako kulturně-společenské centrum.   Zpět
Poznámka 3 - Odenwald je bájeslovné středohoří rozkládající se ve spolkových zemích Hesensko, Bavorsko a Bádensko – Württembersko. Pokud zvídavý turista zdolá jeho nejvyšší horu Katzenbuchel (626 m n.m.), může se kochat pohledem z ještě o pár metrů vyšší rozhledny po celém kraji. Podle písně Nibelungů měl být právě v hesenské části odenwaldského pohoří úkladně zabit udatný drakobijce Sigfried.   Zpět
Poznámka 4 - Zříceninu hradu Schnellerts najdete na zalesněném vrcholku hory Schnellertsberg poblíž obce Brensbach v odenwaldském okrese v Hesensku. Je to s podivem, ale o tomto pověstmi opředeném hradě se nedochovaly žádné písemné zmínky. Hrad byl pravděpodobně zničen zakrátko po vybudování někdy ve 13. Století, takže jediná zmínka o tomto místě vznikla z pera hraběcího úředníka, který v roce 1742 zaznamenal zprávu o průvodu duchů, který vychází z hradu a projíždí s povykem okolím.   Zpět
Poznámka 5 - Obranný hrad Rodenstein, který patřil pánům z Crumbachu a Rodensteinu, pocházejících z franského Crumbachu, byl postaven v roce 1240 jako vzdor proti pánům hradu Reichenbergu. Jeho zakladatel však díky prokletí nenachází klid v hrobě a vždy, když je kraj ve válečném ohrožení, vstává z hrobu a se svým zbrojným lidem působí povyk, kterým obyvatele před přicházející pohromou varuje. Hrad nebyl nikdy dobyt, ale po smrtí Adama Rodensteina v roce 1635 hrad pomalu zpustl a chátral. Dnes místo kdysi pyšného hradu najdeme jen zříceninu, která je po rekonstrukci přístupná návštěvníkům.   Zpět
Poznámka 6 - První písemná zmínka o obci Reichelsheim v odenwaldském okrese je z roku 1303. Klenotem, který zdobí tuto malebnou obec, ve které se každoročně odehrává festival pověstí a pohádek, je hrázděná radnice z roku 1514, ve které najdete dnes regionální muzeum.   Zpět
Poznámka 7 - Lidová pověst „Rodensteins Auszug“ (DS 170) je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila, po svém převyprávěla a poznámkami doplnila Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmov�
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmov�
Blangenmoorské strašidlo - Anonym
Bludičky - Bratři Grimmov�
Blumenstein - Bratři Grimmov�
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmov�
Býčí močál - Bratři Grimmov�
Býčí potok - Bratři Grimmov�
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmov�
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmov�
Čarokvětná polana - Bratři Grimmov�
Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy - Anonym
Ďáblova mříž - Bratři Grimmov�
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmov�
Děvin skok - Bratři Grimmov�
Divodějná kolébka - Bratři Grimmov�
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmov�
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmov�
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmov�
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmov�
Dobromysl a jablečník - Bratři Grimmov�
Döngesské jezero - Bratři Grimmov�
Drolící se žebro - Bratři Grimmov�
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmov�
Dvě divoženky - Bratři Grimmov�
Ekerken - Bratři Grimmov�
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmov�
Geroldseck - Bratři Grimmov�
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmov�
Hastrman - Bratři Grimmov�
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmov�
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmov�
Házení košil - Bratři Grimmov�
Helfenstein - Bratři Grimmov�
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmov�
Hessenské údolí - Bratři Grimmov�
Hincelman - Bratři Grimmov�
Hladotrysk - Bratři Grimmov�
Holínka - Bratři Grimmov�
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmov�
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmov�
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmov�
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmov�
Huckup - Anonym
Hučka - Bratři Grimmov�
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmov�
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmov�
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmov�
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmov�
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmov�
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmov�
Jak tenkrát trpaslíci odešli - Bratři Grimmov�
Jan Pasovský - Bratři Grimmov�
Jasnovidný křišťál - Bratři Grimmov�
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmov�
Jezero Seeburg - Bratři Grimmov�
Johann Hübner - Bratři Grimmov�
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmov�
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmov�
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmov�
Kočeví - Bratři Grimmov�
Köterberg - Bratři Grimmov�
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmov�
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmov�
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmov�
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmov�
Král Zelenoles - Bratři Grimmov�
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Krysař z města Hameln - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmov�
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmov�
Legenda o Mariazellu - Anonym
Lilie - Bratři Grimmov�
Mechyňka - Bratři Grimmov�
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmov�
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmov�
Milostný potok - Bratři Grimmov�
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmov�
Mönchsberg - Anonym
Mrtvé údolí - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmov�
Můrka - Bratři Grimmov�
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmov�
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmov�
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmov�
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmov�
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmov�
O křivém přísahání - Bratři Grimmov�
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmov�
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmov�
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmov�
O pokladu a třešních - Bratři Grimmov�
O prokletém prameni - Bratři Grimmov�
O rarášcích - Bratři Grimmov�
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmov�
O svatých pramenech - Bratři Grimmov�
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmov�
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmov�
Obr Haymon - Bratři Grimmov�
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmov�
Obří hra - Bratři Grimmov�
Obří hračka - Bratři Grimmov�
Obří kameny - Bratři Grimmov�
Obří prst - Bratři Grimmov�
Obří sloupy - Bratři Grimmov�
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmov�
Ochsenberg - Bratři Grimmov�
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmov�
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmov�
Pán ze Scherfenbergu a trpaslík - Bratři Grimmov�
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmov�
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmov�
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmov�
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmov�
Paní von Bonikau - Bratři Grimmov�
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmov�
Panna Eli - Bratři Grimmov�
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmov�
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmov�
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmov�
Permoníci - Bratři Grimmov�
Pět křížů - Bratři Grimmov�
Plavec - Bratři Grimmov�
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmov�
Podvrženec - Bratři Grimmov�
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmov�
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmov�
Prokletá vesnice - Bratři Grimmov�
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmov�
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmov�
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmov�
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmov�
Samorodý peníz - Bratři Grimmov�
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmov�
Sklepní skřítek - Bratři Grimmov�
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmov�
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmov�
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmov�
Spící vojsko - Bratři Grimmov�
Spiritus familiaris - Bratři Grimmov�
Starý vinný sklep u Salurnu - Bratři Grimmov�
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmov�
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmov�
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmov�
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmov�
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmov�
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmov�
Těžké dítě - Bratři Grimmov�
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmov�
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmov�
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmov�
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmov�
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmov�
Trpaslíci ze Svatošských skal - Bratři Grimmov�
Trpasličí hory - Bratři Grimmov�
Trpasličí nohy - Bratři Grimmov�
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmov�
Untersberg - Bratři Grimmov�
Utopené dítě - Bratři Grimmov�
Utržené ouško - Bratři Grimmov�
Válka a mír - Bratři Grimmov�
Vodní právo - Bratři Grimmov�
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmov�
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmov�
Vodnické nohy - Bratři Grimmov�
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmov�
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmov�
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmov�
Zeitelmoos - Bratři Grimmov�
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmov�
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmov�
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons