Jitka Vlk Martináková

m ilí čtenáři, jsem trochu na rozpacích, co bych vám měla říkat o sobě, zdali povědomost o banálních věcech mého života má nějaký smysl pro vás, kteří brouzdáte texty, které jsem pro vás vytvořila. Ano, vytvořila, i když se jedná většinou o překlady z německých originálů, neboť umělecký překlad nelze nazvat jinak než tvorbou, kdy se v myšlenkách dotýkáte nevědomí dávno mrtvého spisovatele či spíše sběratele, protože každý z těch mužů by se zarděl, kdybyste z nich prostým slovem udělali něco víc než sběratele pokladů lidové slovesnosti.

n arodila jsem se a ještě neumřela, to by mělo stačit, dokud tu budu, budu pro vás psát a mé pohádky pro vás zůstanou přístupné jediným kliknutím, abyste s nimi nakládali,jak je vám libo, jen je prosím šiřte dál, pouštějte je k uším vašich dětí, aby i ony jednoho dne věděly, co vyprávět dětem svým. Dovolte, ať se moje pohádky stanou ušlechtilým virem, který s vámi bude žít v míru a pokoji, léčivým virem, který zhojí nejednu ránu či šrám, bohabojným virem, který mluví vždy pravdu a

t ak to jsem já

j itka Vlk Martináková

v ydané knihy:

p ohádky (2010)

p rincezna ze Rmutného dolu (2010)

j ak lišák tropil hlouposti (2010)

j ak hloupost zlatě vykvetla (2010)

j ak přišel sedláček do nebe (2011)

p tačí král (2012)

Oddělovač

Poznámka 1 - Pokud najdete u pohádek napsáno, že je přeložila Jitka Janečková, tak to jsem stále já.   Zpět
Oddělovač

Seznam pohádek tohoto autora:

Jak se stal Hrbáček králem
Král a sedm zakletých princezen
Královská stráž
Královský dar
O kouzelném ptáčkovi
O králi, který měl dobré srdce
O perníkové chaloupce
O přeukrutném hoři
O princezně, která milovala květiny
O ztracené odvaze
O živé vodě
Smuténka a UkrutěnkaPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons