Otto Sutermeister

o tto Sutermeister se narodil 27.září 1832 v Tegerfeldenu ve Švýcarsku. Povoláním byl pedagog a patřil k nejvýznamnějším evropským sběratelům lidových pohádek, legend, bajek a přísloví. Hluboce ho ovlivnila práce bratří Grimmů a jako učitel zdůrazňoval hlavně didaktický význam lidového folklóru. V tomto duchu a podle vzoru Wilhelma Grimma mnoho lidových pohádek pro mladé čtenáře přepracoval a upravil.

b ěhem své dlouholeté pedagogické praxe působil v letech 1890 - 1900 také jako profesor německého jazyka a literatury na univerzitě v Bernu.

d ědeček světoznámého švýcarského operního skladatele Heinricha Sutermeistera zemřel 18.srpna 1901 v Aarau ve Švýcarsku.

n ejvýznamnější dílo:

k INDER- UND HAUSMÄRCHEN, 1869

f RISCH UND FROMM: ERZÄHLUNGEN, MÄRCHEN, FABELN, SCHWÄNKE FÜR DIE JUGEND, 1863

k ORNBLUMEN: FABELN UND MÄRCHEN 1852

Oddělovač

Seznam pohádek tohoto autora:

Hadí královna
Honza a loupežníci
Honza Vejtaha
Jak jednomu uletělo štěstí
Jak si pasáček vepřů přál
Kouzelný oblázek
Medvědí princ
Nemytý a nečesaný
O andílkovi v obilí
O Betelce zlaté a Bětce smolné
O bílé kůstce
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném
O dobru, zlu a spravedlnosti
O dvou zakletých pastýřích
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli
O křišťálové studánce
O nenažraném obrovi
O obřích hruškách
O prosťáčkovi
O říční panně
O silném Honzovi a třech dracích
O třikrát líném Honzovi
O zakleté panně
O zakleté panně s klíči
O zbožném vévodovi
O ztracených dětech
Popelka ze Lhoty a Nemanic
Tři krkavci
Zakletý důmPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons