Johann Wilhelm Wolf

j ohann Wilhelm Wolf se narodil 23.dubna 1817 v Kolíně nad Rýnem jako syn dobře situovaného obchodníka a vyrůstal v přísném katolickém prostředí. O jeho dětství toho příliš nevíme, musíme se spolehnout na jeho vzpomínky z dětství „Erinnerungen an die Kindheit", které zveřejnil roku 1852 pod pseudonymem Johannes Laicus.

j eho svobodomyslné povaze se povolání obchodníka zajídalo, odmítl vstoupit do otcova podniku, což vedlo k roztržce s rodinou a útěku do Bruselu a později do Gentu, kde se zabýval studiem a sbíráním prostonárodních vlámských zvyklostí a obyčejů. Wolf byl zcela fascinován dílem bratří Grimmů, zvláště jejich zpracováních starobylých bájných příběhů a pověstí, a jeho tvorba se ubírá tímto směrem. V letech 1843 - 1847 zakládá v Gentu časopis „Wodana", který je zaměřen na historicko-mytologické aspekty v lidové slovesnosti.

k rátký pobyt v Kolíně nad Rýnem v roce 1845 vede k usmíření s rodinou. Kolem roku 1845 se Wolf oženil s Marií von Ploennies, se kterou se pak v roce 1847 přestěhoval do Darmstadtu. Společně se bratrem své ženy, poručíkem Wilhelmem von Ploennies, sbíral pak na toulkách Odenwaldem a při systematické práci s vojáky z jeho setniny materiál ke své sbírce „Deutschen Hausmärchen"(1851).

v roce 1852 uvádí Wolf v život speciální, pro katolické čtenáře určenou sérii sešitků „Katholische Trösteinsamkeit", ve kterých zveřejňuje legendy. V tomtéž roce zveřejňuje svoje doplněné a rozšířené práce Jacoba Grimma k tématu německé mytologie „Beiträge zur deutschen Mythologie" a „Die deutsche Götterlehre".

v ýsledkem Wolfovy sběratelské práce v Hesensku je sbírka pověstí „Hessische Sagen", kterou vydává v roce 1853. Jeho pilnou práci přerušila předčasná smrt v Hofheimu v Hesensku dne 28.června 1855.

Oddělovač

Seznam pohádek tohoto autora:

A bylo těch otázek patero...
Báchorka o fazoli
Bělouš a vraník
Dvanáctero bratrů
Houslista a tancující prasátka
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra
Jak jednoho ohněm zkoušeli
Jak měl jeden pro strach uděláno
Jak satanáš pískal na flétnu
Jak se kohout ženil
Košík mandlí
Košile, meč a prsten
Kouzelná píšťalka
Kravál Kraválisko
Krejčík a tři psi
Loupežnická jeskyně
Nejlepší jídlo na světě
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka
O jednom, co pásl kohouty
O jednom, co prochodil železné boty
O jednom, co se stal přes noc farářem
O jednom, kterému neporoučeli
O krásné labutí panně
O lidožravé princezně
O nebojácném Honzovi
O ovčáku, který se smál naposled
O ptáku Ohniváku
O řemesle se zlatým dnem
O tom hadím namlouvání
O vděčné otrocké duši
O věrném hříbátku a statečném princátku
O věrném Pavlovi
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším
O zachráněném háděti
Osmnáctero vojáků
Pasáček zajíců
Pohrobek
Princezna z hory Muntserrat
Princezna ze Rmutného dolu
Řeznický tovaryš
Slepičí bujón
Smrťákův zámek
Šediváček
Špatní kamarádi
To nejméně uvěřitelné
Tři královské děti
Třináct zakletých princezen
Věčně spokojené dítě
Věrná žena
Zlaté království
Zlatý jelenPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons