Johann Wilhelm Wolf

j ohann Wilhelm Wolf se narodil 23.dubna 1817 v Kolín� nad Rýnem jako syn dobře situovaného obchodníka a vyrůstal v přísném katolickém prostřed�. O jeho dětstv� toho příli� nevíme, musíme se spolehnout na jeho vzpomínky z dětstv� „Erinnerungen an die Kindheit�, kter� zveřejnil roku 1852 pod pseudonymem Johannes Laicus.

j eho svobodomysln� povaze se povolán� obchodníka zajídalo, odmítl vstoupit do otcova podniku, co� vedlo k roztržce s rodinou a útěku do Bruselu a později do Gentu, kde se zabýval studiem a sbíráním prostonárodních vlámských zvyklost� a obyčej�. Wolf byl zcela fascinován dílem bratří Grimm�, zvlášt� jejich zpracováních starobylých bájných příběh� a pověst�, a jeho tvorba se ubír� tímto směrem. V letech 1843 - 1847 zaklád� v Gentu časopis „Wodana�, kter� je zaměřen na historicko-mytologick� aspekty v lidov� slovesnosti.

k rátk� pobyt v Kolín� nad Rýnem v roce 1845 vede k usmířen� s rodinou. Kolem roku 1845 se Wolf oženil s Mari� von Ploennies, se kterou se pak v roce 1847 přestěhoval do Darmstadtu. Společn� se bratrem sv� ženy, poručíkem Wilhelmem von Ploennies, sbíral pak na toulkách Odenwaldem a při systematick� práci s vojáky z jeho setniny materiál ke sv� sbírce „Deutschen Hausmärchen�(1851).

v roce 1852 uvád� Wolf v život speciáln�, pro katolick� čtenáře určenou sérii sešitk� „Katholische Trösteinsamkeit�, ve kterých zveřejňuje legendy. V tomtéž roce zveřejňuje svoje doplněn� a rozšířen� práce Jacoba Grimma k tématu německ� mytologie „Beiträge zur deutschen Mythologie� a „Die deutsche Götterlehre�.

v ýsledkem Wolfovy sběratelsk� práce v Hesensku je sbírka pověst� „Hessische Sagen�, kterou vydáv� v roce 1853. Jeho pilnou práci přerušila předčasn� smrt v Hofheimu v Hesensku dne 28.června 1855. Cartier Replica Watches Cartier Replica www.marketingmix.org.uk Patek Philippe Replica Watches Patek Philippe Replica www.mrcgp.co.uk

Oddělovač

Seznam pohádek tohoto autora:

A bylo těch otázek patero...
Báchorka o fazoli
Bělouš a vraník
Dvanáctero bratrů
Houslista a tancující prasátka
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra
Jak jednoho ohněm zkoušeli
Jak měl jeden pro strach uděláno
Jak satanáš pískal na flétnu
Jak se kohout ženil
Košík mandlí
Košile, meč a prsten
Kouzelná píšťalka
Kravál Kraválisko
Krejčík a tři psi
Loupežnická jeskyně
Nejlepší jídlo na světě
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka
O jednom, co pásl kohouty
O jednom, co prochodil železné boty
O jednom, co se stal přes noc farářem
O jednom, kterému neporoučeli
O krásné labutí panně
O lidožravé princezně
O nebojácném Honzovi
O ovčáku, který se smál naposled
O ptáku Ohniváku
O řemesle se zlatým dnem
O tom hadím namlouvání
O vděčné otrocké duši
O věrném hříbátku a statečném princátku
O věrném Pavlovi
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším
O zachráněném háděti
Osmnáctero vojáků
Pasáček zajíců
Pohrobek
Princezna z hory Muntserrat
Princezna ze Rmutného dolu
Řeznický tovaryš
Slepičí bujón
Smrťákův zámek
Šediváček
Špatní kamarádi
To nejméně uvěřitelné
Tři královské děti
Třináct zakletých princezen
Věčně spokojené dítě
Věrná žena
Zlaté království
Zlatý jelenPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons