Joseph Haltrich

n ěkterým lidem stačí napsat jednu jedinou knihu, aby nebyli nikdy zapomenuti.

v ysloví-li dnes někdo jméno Josef Haltrich v německy mluvících zemích, spojí se mu automaticky se sbírkou půvabných sedmihradsko-sasských pohádek, které vydal roku 1856 za podpory přítele Jacoba Grimma pod titulem „Německé lidové pohádky ze Sasské země v Sedmihradsku“ v berlínském nakladatelství Julius Springer. Jednotlivé pohádky nebo výběry byly opět vydávány, sbírka sama se dočkala za uplynulých sto let nevšedného počtu 4 vydání ještě za života autora (1856, 1872, 1882, 1885) a 5.vydání v Hermannstadtu v roce 1925, 6.vydání v Mnichově v roce 1956 a 7.vydání v roce 1970.

p okud se někdo podiví, jak se německé pohádky objevily v Sedmihradsku, tak vězte, že německé osídlení zde započalo již ve 12.století, kdy uherský král Gejza II. (asi 1130 –1162) z hospodářských důvodů povolal německé obyvatelstvo – takřečené Sasy – hlavně do jižního Sedmihradska. Jednalo se o heterogenní populaci původem z frankofonních oblastí na levém břehu Rýna a ze středního a jižního Německa. Část se jich usadila okolo Sibině, jiní kolem Bistrita, ostatní pak v Tara Bârsei (dnešní župa Brašov). Sasové měli různé výsady např. osobní svobodu, vlastní soudnictví, samosprávu, vlastní církevní organizace. Významná privilegia jim udělil roku 1224 uherský král Ondřej II. v tzv.“Zlaté bule Sasů“ (Andreanum) (podrobnosti viz Dějiny Rumunska od Kurta W.Treptow)

z_hacek ivot muže, kterému vděčíme za tuto sbírku, byl vázán na poměrně úzký rámec, které je ohraničen sedmihradským městečkem Sasský Regen (město Reghin v dnešním Rumunsku v severovýchodní Transylvánii, maďarsky Szászrégen) a Schassburgem (město Sighisoara v dnešním Rumunsku, maďarsky Segesvár).

j osef Haltrich se narodil 22.července 1822 v Sasském Regenu a zemřel na infarkt 17.května 1886 v Schaasu (město Saes v dnešním Rumunsku, maďarsky Segesd). Do školy chodil v Schassburgu, iwc replica kde roku 1845 ukončil s vyznamenáním studium na zdejším gymnáziu. Dva roky studoval teologii a klasickou a německou filologii na univerzitě v Lipsku. V roce 1847 se vrátil zpět do Schassburgu a pracoval copy breitling watches jako domácí učitel na Klausenburgu. V roce 1848 byl povolán na Schassburské gymnázium a od roku 1869 zde zastával úřad rektora. V roce 1872 odchází do Schassu, který se stal i místem jeho posledního odpočinku.

Oddělovač

Seznam pohádek tohoto autora:

Arcimág a jeho sluha
Bratříček, sestřička a tři psi
Buvolí kráva a rybka
Chlapec a Had Hadisko
Cikán a tři ďáblové
Dary vodních panen
Dva řezníci v pekle
Honza a Jacek
Jak dva lhali, až se prášilo
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice
Jak Honza špásoval
Jak jeden doběhl až do pekla
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel
Jak jedna dostala dárky
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla
Jak jednomu přišla krása draho
Jak král hledal nevěstu
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň
Jak lišák léčil havránčatům svrab
Jak lišák obral sedláka o ryby
Jak lišák přelstil kohouta
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati
Jak lišák přišel o kožich
Jak lišák učil vlka chytat ryby
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem
Jak lišák vedl vlka do ovčína
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas
Jak lišáka přelstily husy
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali
Jak přadlenky mlčely
Jak Rozum se Štěstím vandrovali
Jak se dva vsadili
Jak se dva vychloubali až do nebe
Jak se jeden učil latinsky
Jak se lišák osvobodil
Jak se lišákovi vysmíval zajíc
Jak se lišky dělily
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli
Jak se stal Popelák králem
Jak slepička umřela
Jak slepičku pohřbili
Jak šla kachnička na vandr
Jak vlci slavili svatého Jána
Kdo hledá, najde
Kocour Micpuf
Kouzelný kůň
Kouzelný strom
Královský syn a ďáblova dcera
Labutí panna
Laciné dřevo
Lišák a ježek
Lišák a medvěd
Lišák a šnek
Lišák a vlk na svatbě
Lišák a vlk u obecní studny
Mazaný učitel a čertiska
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku
Muzikant ve vlčí jámě
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce
O Boží milosti
O Božím upomínání
O chlapečkovi, co stále ujídal
O desíti kůzlátkách a medvědovi
O jednom, co nosil kříž
O kouzelné strace
O kouzelném býčím rohu
O líné Kateřině
O lišce a chytré sýkorce
O nejhloupějším muži na světě
O princezně ve věži
O silném Honzovi
O slepém, chromém a nahém
O Štětináči štětinatém
O Temnotě temné a lásce věrné
O třech bratrech a zlovolném obřisku
O třech hluchých pastýřích
O zlatém ptáku
O zlatém telátku
O zpívajícím rákosu
Obecní pasák a jeho chytrá dcera
Obrobijce
Odměna a trest
Pekelná výpomoc
Poctivý Petr a jeho falešní bratři
Podivuhodný pták
Pohádka o pěti bratrech
Pohádka o pěti prstech na nohách
Pohádka o rudém kohoutku
Polovina všeho
Povedený učenec
Princezna z Ohňového zámku
Ptačí král
Sedlák, medvěd a lišák
Sedmkrát zabitý
Silák Vilík s tisícerem stigmat
Spanilá Růžička
Tři rudovousové
Tři sestry a lidožroutské obřisko
Vlk a člověk podruhé
Vlk a deset kůzlátek
Vlk a dva kozlové
Vlk a dva sedláci
Vlk a klisna
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle
Vlk a stará koza
Vlk a svině s dvanácti selátky
Vlk kajícníkem
Vlk králem a lišák ministrem
Zasloužená odměna
Zlatovlásek
Zlatovláska a Zlatovlásek
Zrnko prosa
Železný HonzaPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons