Bratři Grimmové

z devíti dětí manželů Grimmových se stali Jacob Ludwig Carl a Wilhelm Carl slavnými pohádkáři.Dali světu pohádky, své rodné zemi jazyk a svět jim dal jméno bratři Grimmové. {Bližší životopisné údaje najdete u každého z nich}.

d ěti Philippa Wilhelma Grimma a Dorothey Grimmová, rozená Zimmerová:

f riedrich Hermann Georg Grimm (1783-1784)

j acob Ludwig Carl Grimm (1785-1863)

w ilhelm Carl Grimm (1786-1859)

c arl Friedrich Grimm (1787-1852)

f erdinand Philipp Grimm (1788-1844)

l udwig Emil Grimm (1790-1863)

f riedrich Grimm (1791-1792)

c harlotte (Lotte) Amalie Hassenpflug, rozená Grimm (1793-1833)

g eorg Eduard Grimm (1794-1795)

Oddělovač

Seznam pohádek tohoto autora:

A byli dva bratři
Arendsee
Bezruká dívka
Bílá paní
Bílá paní na Pielbergu
Bílá paní na Schlossbergu
Bílá paní z Willbergu
Bílý had
Bleška a veška
Bludičky
Blumenstein
Boží pokrm
Bratr Štístko
Bratříček a sestřička
Brémští muzikanti
Bubeník
Bukač a dudek
Burgsee
Býčí močál
Býčí potok
Chudák a boháč
Chudoba a pokora vedou do nebe
Chudý mlynářský tovaryš a kočička
Chytrá Běta
Chytrá selská dcerka
Císař Karel v Norimberku
Císař Karel v Untersbergu
Čarodějné zelíčko
Čarokvětná polana
Čertův ukoptěný bratr
Ďábel se třemi zlatými vlasy
Ďáblova babička
Ďáblova mříž
Dědeček a vnuk
Délka života
Děvečka u vodníka
Děvin skok
Dietmarova lžipohádka
Dílo Boží a dílo Satanovo
Dítě Mariino
Divodějná kolébka
Divoký Lovec na honu
Divotvorný kořínek
Divous a princátko
Divoženky na Untersbergu
Dlouhán v Mordýřské uličce
Dobromysl a jablečník
Doktor Vševěd
Döngesské jezero
Drolící se žebro
Duch v láhvi
Dvanáct apoštolů
Dvanáct nespravedlivých soudců
Dvanáctero líných pacholků
Dvanáctero lovců
Dvě divoženky
Dvě nevěsty
Ekerken
Fridrich a Katynka
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser
Geroldseck
Hádanka
Hadí princezna
Hadrnička
Hambálek
Hastrman
Hastrman a sedlák
Hastrman na jatkách
Havránka
Házení košil
Helfenstein
Herrmann von Rosenberg
Hessenské údolí
Hincelman
Hladotrysk
Holínka
Holínky z buvolí kůže
Holota
Holoubek ukazuje poklad
Holoubek zadržuje nepřítele
Honza Hlupec
Honza Ježek
Honza se žení
Honza silák
Honzíček a Grétička
Hora Zemúň
Hrabě a skřítkové
Hrnečku, vař!
Hrušeň na Walserském poli
Hučka
Hurle, burle, bác!
Husopaska
Husopasky pláčou perly
Hvezdné tolary
Hvozdík
Jak byli trpaslíci vyhnáni
Jak ďábla okradli o duši
Jak dva vandrovali
Jak Honza ke štěstí přišel
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa
Jak ježek uhonil zajíce k smrti
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky
Jak krejčík vylekal obra
Jak odlévali zvon ve Vratislavi
Jak princezny po nocích tancovaly
Jak přišel sedláček do nebe
Jak se jeden vydal do světa
Jak se jeden vyučil na gaunera
Jak se jedna chtěla vdávat
Jak se jednomu lepila smůla na paty
Jak se měl mordýř ku ženitbě
Jak se nestal střízlík králem
Jak se Paleček vydal do světa
Jak se slepička dusila
Jak sedláci zatančili šavlový tanec
Jak sedláček přechytračil čerta
Jak si permoník na svatbě zatancoval
Jak si trpaslíci půjčili chléb
Jak si vedl krejčík v nebi
Jak skřítkové křtiny slavili
Jak skřítkové slavili svatbu
Jak skřítkové šili boty
Jak smrtisko posílalo posly
Jak sobě vybrati nevěstu
Jak starý Sultán vedl vojnu
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka
Jak šel sedlák pro vavřín
Jak tenkrát trpaslíci odešli
Jak vařili komáří paštiku
Jak věšeli Měsíc
Jalovec
Jan Pasovský
Janek Karbaník
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje
Jasnovidný křišťál
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka
Jehňátko a rybička
Jettin pahorek u Heidelbergu
Jezero Seeburg
Johann Hübner
Jorinda a Joringel
Jura v Pomořanech
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky
Kamenný stůl
Klepačka
Kmotr
Kmotra Liška se opět vdává
Kmotřička Smrt
Kocour v botách
Kočeví
Kosmáček
Köterberg
Kouzelná torna, klobouk a roh
Kouzelné byliny vařiti
Kouzelné hadřisko
Kovář a trpaslík
Kovlad
Kovlad v Harzu
Král Drozdí brada
Král ze Zlaté hory
Král Zelenoles
Král zlodějů
Královská hádanka
Krásná Katynka a Hromburác
Křišťálová koule
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka
Labská panenka a žínka ze Sály
Lázeň Paní Holly
Lesní chaloupka
Lilie
Líná přadlenka
Líný Honza a Tlustá Terka
Lískový prut
Lišák a husy
Lišák a kmotřička
Lišák a kočka
Lišák a kůň
Locika
Mechyňka
Medděd
Měřice, prsten a pohár
Miláček k jídlu pozvaný
Milostný potok
Mistr Kopýtko
Mlynářka
Modrá lucerna
Modrovous
Mordýřský zámek
Mummelsee
Můrka
Mužíček na zádech
Mužík omlazený ohněm
Na dvorku
Na nebeském mlatě
Nebeská svatba
Nehodný syn
Nejmilejší Roland
Nixenbronn
Noc sv.Ondřeje
Noční duch na Kendenichu
O chytrém Honzovi
O chytrém krejčíkovi
O chytrém pacholkovi
O Červené Karkulce
O děsuplné paní Gertrůdě
O duších hříšných
O dvanácti bratrech
O hrušce, která nechtěla spadnout
O jednom, co se vyučil lovcem
O kouzelné fazoli
O křivém přísahání
O krvelačném jelitu
O létajícím princi
O loupeživém rytíři Eppelinovi
O milosrdné ruce
O myšce, ptáčkovi a klobásce
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými
O nálezcích rudných žil
O panně Mahuleně
O podivuhodném pacholkovi
O pokladu a třešních
O přátelství kočky a myši
O princi, který se ničeho nebál
O prohnané Grétličce
O prokletém prameni
O ptáku se zlatým peřím
O rarášcích
O řepě
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce
O rybáři a jeho ženě
O slavičí proradnosti
O smutném konci pantáty Košinky
O staré matičce
O statečném krejčíkovi
O svatojánském pokladu
O svatých pramenech
O třech prokletých princeznách
O třech ranhojičích
O třech řečech
O trojím vraním skřehotání
O vandrování kdovíkudy kdovíkam
O věčném hladu
O velkém přátelství psa a vrabčáka
O věrném a nevěrném
O věrném Janovi
O zlaté huse
O zlatém písku na Untersbergu
O zlatém uhlí na Untersbergu
O zmáčené košilce
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti
O železné peci
Obr Haymon
Obr Paleček
Obr Vojen
Obří hra
Obří hračka
Obří kameny
Obří prst
Obří sloupy
Obrové z Untersbergu
Obušku, z pytle ven!
Ochsenberg
Odchod trpasličího lidu přes most
Odlévání zvonů v Attendornu
Opustíš-li mne, zahyneš
Oslíček
Palečkovo vandrování světem
Pán ze Scherfenbergu a trpaslík
Paní Holla a sedlák
Paní Holla a věrný Eckart
Paní Holla naděluje
Paní von Alvensleben
Paní von Bonikau
Paní von Hahn a vodník
Paní Zima
Panna Eli
Panny z Boyneburgu
Pasáček
Pasáček a skřítek
Pastýř a Smrt
Pejsek z Bretty
Permoníci
Pět křížů
Pilný se raduje
Plavec
Podivné hry
Podivuhodná řemesla
Podivuhodný muzikant
Podvrženci ve vodě
Podvržené dítě
Podvrženec
Podvrženec metlou vyšlehaný
Pohádka krajánka ze Lhoty
Pohádka o hadovi
Pohádka o jednom, co se učil bát
Poletuška
Popelka
Potrestaný platýz
Pramáti rodu Rantzau
Pravá nevěsta
Princezna Myší kožíšek
Princezna na hrášku
Prokletá vesnice
Prýštící pramen
Ptačí hnízdo
Reinstein
Rozumbradové
Rumpelniček
Růže
Rybník Paní Holly
Samorodý peníz
Sedláček
Sedlák a skřítek hospodáříček
Sedmero krkavců
Sklenička Matky Boží
Sklepní skřítek
Skřítek hospodáříček
Skřítek hospodáříček ve mlýně
Slitujte se nad trpaslíkem
Sněhurka
Sněženka a Růženka
Sova
Spěchej pomalu!
Spící vojsko
Spiritus familiaris
Stará žebračka
Starý vinný sklep u Salurnu
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole
Stopy v kameni
Strašidelný průvod
Strašidelný rytíř
Strašlivá loupežnická historie
Stříbrný pramen
Střízlík a medvěd
Svatá noc
Svatá panna Starosta
Svatba kmotry Lišky
Svatý Josef v lese
Svatý Mikuláš a zloděj
Svéhlavé dítě
Šest služebníků
Šestero labutí
Šestka táhne světem
Šípková Růženka
Švábská sedmička
Tanec s hastrmanem
Těžké dítě
Tichý lid na horském zámku Plesse
Tři bratři
Tři černé princezny
Tři dítka Štěstěny
Tři hadí lístky
Tři havíři z Kutné hory
Tři hejkálkové
Tři lenoši
Tři pírka
Tři přadleny
Tři ptáčkové
Tři tovaryši
Tři zaslíbené princezny
Tři zelené ratolesti
Trpaslíci na balvanu
Trpaslíci na stromě
Trpaslíci u Dardesheimu
Trpaslíci ze Svatošských skal
Trpasličí dárky
Trpasličí hory
Trpasličí nohy
Trpaslík z Osenbergu
Trylkující a hopkající skřivánek
Ukradená almužna
Untersberg
Utopené dítě
Utržené ouško
V dobrém a ve zlém
V lese žijí čarodějnice
Válka a mír
Včelí královna
Víla na rybníce
Vlk a člověk
Vlk a lišák
Vlk a sedm kůzlátek
Vodní právo
Vodní víla
Vodní víla a mlynářský tovaryš
Vodní žínky z Magdeburgu
Vodnické nohy
Vrabčák a jeho čtyři synové
Vřeteno, člunek a jehla
Vychrtlá Líza
Zaječí nevěsta
Zakletý král na zámku Schildheiss
Zaříkávání permoníků
Zasypané stříbrné doly
Zeitelmoos
Zkamenělí trpaslíci
Zlatovláskové
Zlatý klíč
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá
Zmrtvělá řeka
Zpívající kosti
Žabí král aneb železný Jindřich
Željesboj
Žid v trnisku
Žitná babice
Žitný klas
Živá vodaPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons